Mnohočetný myelom je zajímavé nádorové onemocnění a několik jednoduchých a srozumitelných informací o něm jistě neuškodí. Nádorová onemocnění mohou vznikat ze všech buněk v těle. Rakovina žaludku vzniká z buněk stěny žaludkurakovina jater vzniká z jaterních buněk a tak bychom mohli pokračovat a popsat tím celou stránku. Mnohočetný myelom je nádor, který má svůj původ v krevních buňkách, přesněji řečeno v B-lymfocytech.

B-lymfocyty se řadí mezi bílé krvinky. Význam bílých krvinek obecně spočívá v boji s infekcemi a v likvidaci nádorových buněk. B-lymfocyty se na této činnosti spolupodílí tvorbou a vypouštěním protilátek. Protilátky jsou bílkoviny s mnoha funkcemi - váží se na bakterie, nádorové buňky a další narušitele našeho organismu a tím je činí dobře viditelnými pro ostatní součásti imunitního systému, které pak nevítané hosty účinně likvidují. B-lymfocyt, který se zaktivoval a tvoří protilátky se nazývá plazmocyt.

U mnohočetného myelomu dojde k tomu, že se jeden konkrétní B-lymfocyt „zblázní“ a začne se nekontrolovaně množit a šířit po těle. Svou schopnost tvořit protilátky si nádorové B-lymfocyty často (ale ne vždy) ponechávají, ale nedělají už svou práci ani zdaleka pořádně – „protilátka“ tvořená nádorovými buňkami se nazývá paraprotein, je nedokonalá a nefunkční.

 

Příčiny: Přesný důvod, proč tato nemoc vzniká (tedy proč se nějaký B-lymfocyt vymkne kontrole), není známý.

 

Projevy: Nádorové B-lymfocyty se krví dostávají do kostní dřeně mnoha kostí a v ní se rozmnožují. Tím ovšem mohou narušit tvorbu ostatních buněk v kostní dřeni. Při narušení tvorby červených krvinek vznikne anémie projevující se anemickým syndromem (bledost, dušnost, ospalost, únava), při narušení tvorby krevních destiček jsou to poruchy srážlivosti krve a následné krvácení. Činností nádorových buněk mnohočetného myelomu dochází k odvápňování postižných kostí a vzniku nemoci velmi podobné osteoporóze. Často postižené jsou kosti pánevní, páteř, žebra a lebka. Proto se u nemocného vyskytují bolesti v těchto kostech a mohou vznikat jejich patologické zlomeniny při naprosto banálních úrazech nebo činnostech. Vápník z odvápňovaných kostí se dostává do krve a vzniká hyperkalcémie se všemi negativními důsledky. Paraprotein cirkulující v krvi proniká do moči. Kromě toho se ovšem může usazovat v ledvinách a narušovat jejich funkci. Ostatně fragmenty paraproteinu se jako tzv. amyloid mohou ukládat v řadě orgánů těla a způsobovat jejich selhávání - tento proces se označuje jako AL amyloidóza.

Pozn.: Je-li choroba omezená na jedno ložisko bez systémových projevů (tj. není přítomna hyperkalcémie, známky narušení funkce kostní dřeně, ani AL amyloidóza), nehovoříme o mnohočetném myelomu, ale o plazmocytomu.

 

Diagnostika: Při bolestech nebo podezřele snadno vzniklé zlomenině lze udělat rentgen kostí, který může ukázat místa kostního poškození. V krvi a v moči lze někdy laboratorně zjistit bílkovinu paraprotein (v moči se mu říká Bence–Jonesova bílkovina) a při vyšetření vzorku kostní dřeně získaného sternální punkcí pod mikroskopem mohou být nalezeny přímo nádorové B-lymfocyty.

 

Léčba: Nemoc spadá do rukou hematologů ve spolupráci s lékaři z dalších oborů. Já se omezím jen na sdělení, že nemoc samotná může být léčena chemoterapií. Na příznaky nemoci se podávají léky na tlumení kostních bolestí, při nedostatku červených krvinek se může podávat erytropoetin (hormon stimulující jejich tvorbu). Při velkém nadbytku paraproteinu ho lze z krve odstranit očišťovacími metodami (plazmaferéza). U selhávajících ledvin lze použít dialýzu jako náhradu ledvinných funkcí. Poškozování a odvápňování kostí se brání pomocí léků užívaných i u osteoporózy, takzvanými bisfosfonáty.
 

Některé pojmy přehledně pro zopakování:

Plazmocyt – Plazmocyt je aktivovaná B-buňka, která je schopná produkovat bílkovinné protilátky.

Paraprotein – Paraprotein je bílkovina tvořená nádorovým B-lymfocytem. Jedná se o jakousi nedokonalou a nefunkční protilátku.

Bence – Jonesova bílkovina – Jedná se o paraprotein, který se nalezne v moči.


Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů