Léky na spaní se odborně označují jako hypnotika a patří sem celá řada preparátů s různými mechanizmy účinku.

 

Využití: Léky na spaní se poměrně logicky podávají tam, kde potřebujeme navodit spánek (tj. při nespavosti). Jsou vhodné spíše ke krátkodobému užívání. Kromě navození spánku mohou mít další účinky jako je utlumení úzkosti a uvolnění svalstva.

 

 

Mechanizmus účinku: Mechanizmy účinku se mohou u jednotlivých hypnotik odlišovat, ale výsledný efekt je podobný. Hypnotika účinkují v mozku a umožňují posílení tlumivého neurotransmiteru známého jako GABA (kyselina gama-aminomáselná). Neurotransmitery jsou obecně řečeno látky v mozku, které umožňují jeho správnou funkci zajištěním přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami. A jelikož je GABA tlumivý neurotransmiter, má jeho posílení i tlumivý efekt na mozek.

 

 

Zástupci: Hypnotika se rozdělují do několika generací. Čím vyšší generace, tím je jejich účinek fyziologičtější (tj. přirozenější), tím lepší je kvalita navozeného spánku, a tím menší jsou nežádoucí účinky.

 

První generací jsou léky ze skupiny barbiturátů. V účinku jsou relativně silné a necitlivé, proto se od jejich podávání v těchto indikacích již ustoupilo ve prospěch dalších generací.

 

Druhou generací představují léky ze skupiny benzodiazepinů. Je jim vyčleněn speciální text a tyto léky jsou zela jistě nejvyužívanějšími (a dodejme i nejzneužívanějšími) hypnotiky. Kromě efektu hypnotického mají i výrazný efekt anxiolytický (tlumení úzkosti).

 

Zástupci:

oxazepam (lék Oxazepam)

midazolam (např. léky Dormicum a Midazolam)

alprazolam (např. léky Frontin, Xanax a Neurol)

bromazepam (lék Lexaurin)

diazepam (např. léky Diazepam a Apaurin)

klonazepam (lék Rivotril)

tetrazepam (lék Myolastan)

 

Třetí generace je nejdokonalejší co do kvality navozeného spánku i do poklesu četnosti a závažnosti nežádoucích účinků.

 

Zástupci:

zolpidem (např. léky Adorma, Apo-Zolpidem, Hypnogen, Stilnox, Zolpidem, Zolpinox)

zopiklon (léky Zopiclone, Zopitin)

zaleplon (lék Sonata)

 

 

Nežádoucí účinky: Předávkování benzodiazepiny může způsobit poruchu vědomí s narušením dechového centra a ohrožením života. Benzodiazepiny by v žádném případě neměly být kombinovány s alkoholem. Při dlouhodobějším užívání benzodiazepinů by neměly být náhle vysazeny, jinak se může objevit nepříjemná nespavost. Jejich pravidelné užívání způsobuje závislost, po vysazení se pak objeví abstinenční příznaky jako je bolest hlavy, bolest svalů, úzkost, bušení srdce a neklid. Benzodiazepiny by neměly být podávány pacientům s myasthenií gravis. Pokročilejší hypnotika (3. generace) mají menší množství vedlejších účinků a podle všeho je u nich nižší riziko vzniku závislosti. U starších lidí ovšem někdy způsobují zmatenost s halucinacemi a bludy.


Zdroje
https://www.mind.org.uk
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů