Antidepresiva jsou v rozvinutých státech jedním z nejpředepisovanějších léčiv. Existuje celá řada různých typů s různými mechanizmy účinku, jedno však mají společné – různými způsoby mění rovnováhu v neurotransmiterech v centrálním nervovém systému. Neurotransmitery jsou sloučeniny, které mezi neurony pomáhají přenášet nervové vzruchy a jejich nerovnováha může způsobovat vznik celé řady psychiatrických poruch.

Antidepresiva účinkují tak, že tlumí pocity strachu a úzkosti, jsou tedy využívány v léčbě depresí, maniodepresivní psychózy a úzkostných poruch (např. obsedantně-kompulzivní porucha). Vzhledem k rozsahu užívání těchto léků je vhodné si uvědomit jejich nežádoucí účinky. Ty bych jmenoval u jednotlivých skupin antidepresiv. Dodávám, že vzhledem k velkému množství různých skupin antidepresiv se budu věnovat jen těm, která jsou nejvíc užívaná, a těm způsobujícím zajímavé vedlejší účinky.

 

Nežádoucí účinky:

1. Tricyklická antidepresiva – Ovlivňují zpětné vstřebávání neurotransmiterů, jako je noradrenalin a serotonin a tím zvyšuje jejich účinek. Příkladem je sloučenina amitriptylin (lék Amitriptylin) nebo dosulepin (lék Prothiaden).

Nežádoucí účinky mohou být relativně četné a jsou způsobeny nadměrným efektem neurotransmiterů: sucho v ústech, bušení srdce, zácpa, nadměrné pocení, ospalost a zvýšení tělesné hmotnosti.

Tyto účinky obvykle do týdne vymizí, v případě jejich trvání je vhodné změnit antidepresiva za jiný typ.

 

2. SSRI antidepresiva – Do této skupiny patří většina běžně užívaných preparátů. Jejich efekt je relativně cílený na neurotransmiter serotonin, jehož zpětné vychytávání blokují a tím zvyšují jeho efekt. Patří sem řada účinných látek jako například:

Citalopram - např. léky Citalec, Citalon, Citalopram, Seropram a další

Escitalopram - např. léky Cipralex, Elicea, Escitalopram a další

Fluoxetin- např. léky Deprex, Apo-Fluoxetin, Fluoxetin, Prozac a další

Sertralin - např. léky Zoloft, Asentra, Serlift, Sertralin a další

Paroxetin - např. léky Arketis, Paroxetin, Remood a další

K nežádoucím účinkům patří např. nevolnost, nechutenství, průjmy, snížení sexuálního libida, zvětšení prsů u mužů, problémy s ejakulací (vzácně byla popisována i bolestivá ejakulace), narušení spánkového rytmu, pocení a sucho v ústech. Tyto účinky se většinou po krátké době užívání léků zmírní a následně vymizí.

Velmi nebezpečným nežádoucím účinkem je tzv. serotoninový syndrom. Vznikne při příliš velkém účinku serotoninu, který vzniká při kombinaci SSRI antidepresiv s jinými sloučeninami zvyšujícími jeho účinek (kokain, amfetaminy, opiáty, LSD, inhibitory monoaminooxidázy, některé léky na zrychlení pohyblivosti trávicího traktu apod.). Syndrom zahrnuje psychický neklid, bušení srdce, pocení, rozšíření zornic, svalový třes, zvýšení krevního tlaku a zvýšení tělesné teploty (tzv. hypertermie). Obtíže vznikají relativně rychle a syndrom může pacienta i usmrtit. Pokud se u nemocného užívajícího SSRI objeví náhle tyto příznaky, je nutná kontrola lékařem.

 

3. SARI antidepresiva – Léky této skupiny opět zvyšují účinky serotoninu. Patří sem sloučenina trazodon (lék Trittico AC). Nežádoucí účinky zahrnují sucho v ústech a relativně nebezpečný priapismus.

 

4. SNRI antidepresiva – Snižují zpětné vstřebávání noadrenalinu a serotoninu. Patří sem například účinná sloučenina venlafaxin (např. léky Venlafaxin, Velaxin, Olwexya a Elify) a sloučenina duloxetin (např. léky Ariclaim, Aritavi, Cymbalta, Duloxetin a další). Nežádoucí účinky těchto léků jsou podobné jako u antidepresiv skupiny SSRI (viz. výše) včetně serotoninového syndromu. U SNRI jsou nicméně popisovány méně časté tlumivé účinky, menší ospalost apod.

 

5. NaSSA ntidepresiva - Tato antidepresiva snižují zpětné vstřebávání serotoninu a noradrenalinu. Příkladem je sloučenina mirtazapin (léky Mirtazapin, Mirzaten, Remeron). Opět platí, že nežádoucí účinky těchto léků jsou vesměs podobné jako u antidepresiv skupiny SSRI (viz. výše) včetně serotoninového syndromu.

 

6. Inhibitory monoaminooxidázyMonoaminooxidáza je enzym, který způsobuje rozklad neurotransmiterů, jako je adrenalin, noradrenalin a serotonin. Antidepresiva této skupiny mají schopnost blokovat funkci monoaminooxidázy, tím sníží rozklad zmíněných neurotransmiterů a to vede ke zvýšení jejich účinnosti. Příkladem léku z této skupiny je preparát Jumex.

Nežádoucí účinky mohou být opět pestré: nechutenství, nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, motání hlavy, nespavost a bušení srdce. Významným nežádoucím účinkem může být prudké zvýšení krevního tlaku, které může být spojeno s bolestmi hlavy, nebo bolestí na hrudi. Riziko stavu se zvyšuje, pokud nemocný užívající tyto preparáty pojídá potraviny bohaté na aminokyselinu tyramin (červené víno, banány, sýry). V případě takového zvýšení tlaku je nutná kontrola lékařem ihned.


Zdroje
https://www.nhs.uk
http://www.deprese.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů