Latina (ZS i LS)

 

Aktualizace 2020/2021

Letošní latina probíhala v kompletně distanční formě. Přednášky nejsou (tradičně) žádné, praktika bývají jednou týdně na 1,5 hodiny. Průběh praktik hodně závisí na vašem kroužkovém učiteli, ale syllabus je v zásadě stejný. Základním učebním materiálem je cca 80stránkový seznam slovíček, které je potřeba se k závěrečné zkoušce bezpodmínečně naučit. Gramatická „omáčka“ ke slovníku se probírá na praktikách, kde se většinou i hodně procvičuje. V zimním semestru se probírá vše až po substantiva III. deklinace včetně, zápočet se opět různí od učitele. My měli doc. Č. a psali jsme prezenční test přímo na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků naproti Ústavu biofyziky.

 

V letním semestru se, alespoň z mého pohledu, probírají věci, které jsou pro budoucí povolání mnohem důležitější. Zkratky, rozepisování diagnóz, recepty atp. Zápočet probíhal opět formou shrnujícího testu, už týden po něm se mohlo chodit na zkoušku (tj. první půlka května). Letos výjimečně byla zkouška ústní, standardně se píše test. Zkouška probíhala formou deseti úkolů, ve kterém se prověřilo zejména rozepisování a správné skloňování vět ze zkratek, kompletní překlady vět z češtiny do latiny, vyjádření delšího souvětí slovním spojením anebo stručná otázka k recepturám (např. „jak pod sebe řadíme typy složek léku podle důležitosti?“).

 

Zkouška trvala cca 5-15 minut, doc. Č. byl velice příjemný a spravedlivý. V mém zkouškovém dni jsme uspěli všichni bez nějakých zvláštních problémů, dokonce nebylo ani jedno C.

Závěrem lze říci, že latina je sice předmět poměrně utlačovaný do pozadí (není se čemu divit, v porovnání s anatomií/histologií jde skutečně o maličkou zkoušku), ale na začátek zkouškového je to pěkně „protažení“ a pro většinu prváků teprve druhá „skutečná“ vysokoškolská zkouška.

 

Autor: M. S.

 

Aktualizace 2018/2019

Cvičení: 1x týdně
Zápočet: Tady se to hodně lišilo. My jsme mohli získat zápočet dvěma způsoby. Presenční formou - 1 absence za semestr a napsat 2 testy, bez možnosti opravy nebo psát o zkouškovém (zimním i letím) zápočtový test.
 
U jiných kruhů se to lišilo i množstvím povolených absencí nebo si mohli opravit testy, stačilo napsat jeden apod. V zimním semestru připravoval zápočtové testy vždy učitel v kruhu, v letním byly testy universální pro všechny kruhy (alespoň myslím).
 
Také výuka se lišila, my jsme obdrželi seznam slovíček a jeli podle lekcí a vždy se k 1 lekci vztahovala nějaká gramatika, u jiných kruhů se pořadí i obsah lekcí lišil. CAVE: NEKUPOVAT UČEBNICI! U většiny učitelů není vyžadována, naopak nám bylo doporučeno se jí zbavit.
 
Zkouška: Je pouze písemná. Podobná testům, které se psali během roku, akorát delší. 
 
Gramatika není nijak náročná, důležité je nepodcenit slovíčka, která se nahromadí, pokud je člověk nejede průběžně. Mám vytvořenou kolekci Latina na Quizlet, takže pokud jste kartičkový typ, dole je odkaz :). Systém lekcí je podle Mgr. Hřibala (nezaručuji úplnou správnost).Původní text


Obecně+ zkouška: Latina je předmět, ze kterého jsem skládal svou první opravdovou zkoušku, tehdy byla v zimním semestru. Nyní je zkouška v letním semestru a lze doporučit jít na předtermín, abyste měli latinu co nejdřív z krku a mohli se věnovat anatomii. Samotná zkouška sestává z testu a pak z ústní části. Já osobně jsem ji absolvoval u paní as. Svobodové a nemám žádných velkých výhrad. Limit chyb v písemce byl nastavený velmi benevolentně a ústní část v podstatě spočívala v konzultaci těchto chyb s paní asistentkou. Můžu vás celkově uklidnit, latina mi moc nešla a během hodin (které měl můj kruh v pondělí odpoledne) jsem spíš usínal a žádné extra výkony jsem nepodával.

 

Pokud jde o učebnici, tak paní as. Svobodová propaguje zejm. učebnici „Terminologiae Medicae Ianua" a je to opravdu asi jediná pořádná moderní učebnice lékařské latiny. Mě osobně se líbila stará učebnice od Kábrta, je tam dobře dělaná řečtina (znalost některých řeckých slov se bude po vás také vyžadovat).

 

 

Materiály: Při prolézání tajemných zákoutí mého počítače jsem našel soubor, ve kterém byl na 2 A4 malým písmem dělaný česko-latinsko-řecký slovníček s několika desítkami slov. Možná se bude hodit. Kromě toho mi kolega Ondřej Příman zaslal řadu využitelných dokumentů: přehled klinicko-patologických zakončení, řecké a latinské předpony, řecká slovní zásoba - adjektiva, řecká slovní zásoba - substantiva, předložky, recept

 

 

Verdikt: Je to v podstatě velmi snadný předmět, ale vzhledem k tomu, že to je pro většinu studentů první zkouška...No, znám to dobře. Vzpomínám si, jak jsme v kruhu usilovně řešili, kdy asi budou vypsané termíny z latiny a jestli se to stihneme naučit. Dneska už se tomu člověk jen směje. Zkouška se oficiálně dělá až v semestru letním, ale je prý po dohodě možné ji zkusit udělat už v semestru zimním. Ať je to jak chce, doporučuji se jí zbavit co nejrychleji, ať vám pak nezabírá čas nutný pro anatomii + histologii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů