HRCT (High-resolution Computed Tomography) je speciální podtyp CT vyšetření, který se používá prakticky výhradně při vyšetřování plicní tkáně.

 

Princip: HRCT se provádí podobně jako klasické CT vyšetření plic, ale nepodává se při něm kontrastní látka. Přístroj při HRCT vytváří velmi tenké „řezy“ plicní tkání a vzniklý obraz je dále počítačově rekonstruován, takže je velmi detailní.

 

Příprava: HRCT nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Vzhledem k tomu, že se při něm nepodává kontrastní látka, není nutná žádná prevence vzniku alergické reakce.

 

Indikace: Co bychom si měli zapamatovat je fakt, že HRCT se primárně indikuje u onemocnění, která difuzně postihují plicní intersticium (vazivová tkáň tvořící „kostru“ plic obsahující krevní a lymfatické cévy). Příkladem jsou atypické zápaly plic (včetně pneumonie u Covid-19), exogenní alergická alveolitida, plicní fibróza, bronchiektázie, silikóza a azbestóza, cystická onemocnění a další.

 

Nevýhody: HRCT je bezpečné vyšetření s minimem nevýhod. Prakticky jedinou nevýhodou je vystavení organizmu vyšší dávce rentgenového záření. Kromě toho není HRCT až tak dobré v diagnostice ohraničených ložiskových procesů, takže ho nepovažujeme za dobrou první volbu při podezření na rakovinu plic.

 

Zdroje

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů