Endometrióza je časté gynekologické onemocnění. Nemocným ženám zhoršuje kvalitu života a některé její formy mohou být i nebezpečné. Proto jistě neuškodí říci si o této nemoci několik jednoduchých informací.

Název endometrióza vychází ze slova endometrium, což je latinský název pro děložní sliznici. Tato sliznice je u ženy od její první menstruace po menopauzu úzce provázána s ženskými pohlavními hormony – estrogeny a progesterony – a jejich vlivem prochází každý měsíc periodickou proměnou. Endometrium během tohoto cyklu mohutní, prosákne a připravuje se na uhnízdění oplozeného vajíčka. Pokud k tomu nedojde, tak na konci cyklu vrchní část sliznice odumře, dojde ke krvácení a mrtvá sliznice odchází z těla s menstruační krví. Následně se celý proces opakuje.

Endometrióza znamená, že se různě velké okrsky děložní sliznice u ženy začnou vyskytovat mimo dutinu děložní. Zní to neuvěřitelně, ale malé okrsky endometria se mohou při endometrióze vyskytnout kdekoliv v těle – ve vejcovodech, v dutině břišní, v plicích, v mozku... Jediný orgán, který endometrióza zatím prokazatelně u žádné ženy nepostihla, je slezina. Proč tomu tak je, není známo. Nejčastější bývá postižení vejcovodů, vaječníků a pobřišnice v oblasti pánve.

 

Příčiny: Proč se u ženy vyskytnou okrsky endometria mimo dělohu? To prozatím není nikomu jasné, ale učili jsme se o několika teoriích. Jedna z nich hovoří o tzv. retrográdní (neboli zpětné) menstruaci. Dle této teorie může někdy menstruační krev namísto do pochvy natéci do vejcovodu a skrz vejcovod do dutiny břišní. Zbytky děložní sliznice, které menstruační krev obsahuje, jsou do těchto míst zaneseny a mohou se uchytit na stěně vejcovodu nebo na pobřišnici (blána vystýlající břišní dutinu). Tato teorie nicméně uspokojivě nevysvětluje, proč se může endometrium vyskytnout i kdekoliv jinde v těle. Existují i další teorie, ale ty už považuji pro normálního člověka za příliš obtížné k pochopení a nebudu se jim věnovat.

 

Projevy: Projevů nemoci je celá řada. Nejčastějším steskem u endometriózy je bolest břicha. Ta se klasicky objevuje v době menstruace a typicky vychází z oblasti malé pánve, kde je výskyt endometriózy nejčastější. Může se objevit i bolestivost při pohlavním styku a u řady žen může vzniknout i neplodnost. Při postižení reprodukčních orgánů ženy endometriózou totiž vznikají neinfekční záněty spojené se vznikem srůstů a s jizvením, které mohou narušit, či znemožnit oplození a transport oplozeného vajíčka do dělohy. Kromě toho je přítomnost endometriózy spojená s určitou dysbalancí hormonů a to opět narušuje plodnost ženy. Přesný vztah mezi endometriózou a neplodnosti je stále předmětem zkoumání. Problém u endometriózy, zejména při postižení vzdálených orgánů, je krvácení. Sliznice okrsků endometria uložená mimo dutinu děložní totiž reaguje při menstruačním cyklu obdobně jako normální děložní sliznice a každý měsíc podléhá krvácení. Při endometrióze v plicích může žena začít v době menstruace vykašlávat krev. Endometrióza močového měchýře je kromě nepříjemných bolestí spjata s krvácením do moči. Nemůže-li z daného místa menstruační krev někam odtéci, může se hromadit a vznikají cystické útvary naplněné krví. Jedním z možných míst výskytu endometriózy jsou vaječníky a pak vznikají cysty vaječníků.

Znovu zdůrazňuji, že většina projevů endometriózy je spojena s menstruačním cyklem a objeví se v době menstruace.

 

Diagnostika: Lékaři mohou napovědět výše uvedené charakteristické potíže, které mají souvislost s menstruačním cyklem. Další vyšetřování provádí již gynekologové. Spadá sem gynekologické vyšetření, ultrazvuk, hysteroskopie a v případě výskytu endometriózy v dutině břišní je cenná diagnostická laparoskopie. Při tomto vyšetření se do dutiny břišní přes břišní stěnu zavede tenký přístroj s optickou kamerou a osvětlením. Na obrazovce monitoru pak lékař může pozorovat pobřišnici a nalézt na ní ložiska endometriózy – jsou to takové načervenalé skvrnky. K hledání endometriózy v jiných místech a vzdálených orgánech se pak používají další zobrazovací metody. Pravidlem je, že při nalezení podezřelých ložisek by se z nich měl odebrat vzorek a ten zaslat na histologii. Vyšetření vzorku pod mikroskopem pak endometriózu definitivně potvrdí, či vyvrátí.

 

Léčba: Léčba spadá do kompetence gynekologů a já se o ní nijak detailně rozepisovat nebudu. První možnost je likvidace ložisek endometriózy fyzikálními metodami – například koagulací laserem, či elektrickým proudem. Druhou možností je podávání různých hormonálních přípravků, které dočasně způsobí zastavení menstruace a pomáhají zmenšit ložiska endometriózy.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů