Balkánská nefropatie je chronické onemocnění ledvin, které je v ČR méně známé, protože se endemicky vyskytuje na Balkáně. První případy byly popsány v 50. letech 20. století a počty nemocných od té doby se odhadují v tisících.

 

Příčiny: Příčina balkánské nefropatie není známá, typicky se vyskytuje ve vesnicích v blízkosti Dunaje, takže lze očekávat nějaký vliv zevního prostředí. Většina zdrojů uvádí jako nejpravděpodobnějšího původce kyselinu aristolochovou, která je obsažena v semenech rostliny známé jako podražec křovištní (Aristolochia clematitis). Při kontaminaci půdy a obilí těmito semeny pak může docházet k dlouhodobému působení kyseliny aristolochové na lidský organizmus.

 

Projevy: Balkánská nefropatie je v podstatě neinfekčním zánětem tkáně ledviny, řadu let probíhá bezpříznakově a postupně vede k chronickému selhávání ledvin. U pacientů je popisován výrazně zvýšený výskyt rakoviny ledviny a močovodů. Typický bývá vznik vícečetných nádorů v obou ledvinách, naštěstí v tomto případě bývají tumory relativně málo agresivní.

 

Diagnostika: Diagnózu lze stanovit na základě vyšetření ledvin zobrazovacími metodami (ultrazvukCT vyšetření) u člověka žijícího v dané lokalitě. Při provedení biopsie ledviny byly prokázány chronické zánětlivé změny a jizvení tkáně.

 

Léčba: V řadě případů se tumory u Balkánské nefropatie řeší pouze pravidelným sledováním. Je to dáno jejich nízkou agresivitou a oboustranným výskytem, který by vyžadoval rozsáhlé zákroky. Agresivně se chovající rostoucí tumory se pak řeší klasicky chirurgicky a případně další onkologickou léčbou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů