Biopsie ledviny je diagnostická metoda, která se provádí spíše na vyšších nefrologických pracovištích. Její podstatou je získání malého vzorku tkáně ledviny k histologickému vyšetření.

 

Princip: Pacient při zákroku většinou leží v poloze na břiše. Zákrok se provádí pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou, přičemž ultrazvuk má velkou výhodu v nepřítomnosti škodlivého záření. Po ozřejmění anatomických poměrů ultrazvukem se v místě budoucího vpichu dezinfikuje kůže, podá se umrtvující injekce a pod kontrolou ultrazvukové sondy se do cílové ledviny vbodne tenká jehla. Tato jehla je konstruovaná tak, že po jejím vytažení v ní zůstane malý vzorek tkáně. V případě nutnosti je možné vpich zopakovat. Po výkonu má pacient většinou nařízen klid na lůžku, v případě bolestí se podávají léky proti bolesti. Pravidelně se měří krevní tlak a pulz, před propuštěním se provádí základní vyšetření moči a krevní obraz.

 

Příprava: Samotné vyšetření se provádí v lokální anestézii, pacient je tedy při vědomí. Příprava před vyšetřením není nutná, pacient by ovšem měl s předstihem několik dnů vysadit po domluvě s ošetřujícím lékařem léky na ředění krve, pokud je užívá. Před samotným vyšetřením se obvykle kontroluje krevní tlak a vhodné je u pacienta vyšetřit krevní srážlivost.

 

VýznamBiopsie je relativně invazivní vyšetření, má svá rizika, a i proto se neprovádí běžně. Je velmi výhodná v případě, kdy potřebujeme vzorek ledvinné tkáně. Obvykle se jedná o případy akutního či chronického selhání ledvin u mladých lidí, kdy nemůžeme běžnými způsoby určit vyvolávající příčinu. Z onemocnění ledvin je biopsie a následná histologie ideální v diagnostice glomerulonefritid. Pomocí imunohistochemických metod lze nejen prokázat přítomnost glomerulonefritidy, ale často i rozeznat její typ.

 

Problémy: Zákrok může být někdy bolestivý. Poměrně často se vyskytuje krvácení, které se projeví nálezem krve v moči. Krvácení však většinou samovolně ustává. Ačkoliv se výkon provádí přísně asepticky, nelze při vpichu zcela vyloučit ani průnik infekce do hlubokých tkání těla včetně samotné ledviny.

 

Výhody: Biopsie ledviny je relativně rychlá metoda, která nám jako jediná dává možnost vyšetřit tkáň ledviny z histologického hlediska. Jde o velice výtěžnou metodu u pacientů s podezřením na některou z glomerulonefritid.


Zdroje
https://www.kidney.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů