Azoospermie znamená nepřítomnost spermiíejakulátu. Poměrně často je zaměňována s termínem aspermie, což ovšem znamená naprostou nepřítomnost ejakulátu při orgasmu (suchý orgasmus). Při azoospermii je ejakulát přítomen, ale chybí v něm spermie.

Spermie se u muže vytváří ve varlatech, následně jsou uloženy v nadvarlatech a následně se při ejakulaci trubicovitými chámovody dostávají do oblasti prostaty, kde se pohlavní trakt napojuje na vylučovací soustavu. Ejakulát je pak močovou trubicí vystříknut ven z těla muže. Tekutý ejakulát není u zdravého muže tvořen pouze spermiemi, ale obsahuje produkty dalších přídatných žláz, jako je například prostatický sekret a tekutina tvořená semennými váčky.

 

Příčiny: Příčin azoospermie může být více. Principy jsou v podstatě dva – buď je narušena tvorba a vývoj spermií ve varleti, nebo je nějakým způsobem narušen jejich transport pohlavním traktem během vlastní ejakulace.

1. Poškození tkáně varlat – Produkce spermií ve varlatech může být narušena po těžším úrazu, vlivem radiačního záření a chemoterapie, při neléčené poruše sestupu varlat, nebo u chronických zánětů varlat. Narušená (i když ne poškozená v pravém slova smyslu) tkáň varlat je z vrozených stavů například u Klinefelterova syndromu, který souvisí s přítomností nadpočetného chromozomu X v buňkách postiženého muže.

2. Hormonální poruchy – Pro vývoj spermií ve varlatech jsou důležité zejména dva hormony – folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH). Jejich koncentrace může poklesnout při onemocněních podvěsku mozkového (hypofýzy), nebo jiných souvisejících částí mozku. Z vrozených poruch negativně ovlivňujících hladinu pohlavních hormonů jmenujme například Kallmanův a Prader-Williho syndrom.

3. Poruchy vývodných cest pohlavního traktu – V případě narušení funkce chámovodů před místem, kde do nich ústí semenné váčky se objeví azoospermie, ejakulát je pak tvořen tekutinou ze semenných váčků a prostatického sekretu. Příčinou mohou být chronické infekce postihující oba chámovody, které mohou vést k jejich zúžení a uzávěrům. Z lékařských zákroků se azoospermie objevuje po přerušení chámovodů (vasektomie). Vzácně se vyskytuji i vrozené vývojové vady chámovodů, které mohou výjimečně i zcela chybět.

 

Projevy: Azoospermie se v podstatě nemusí nijak výrazně projevit. Samotná ejakulace bývá přítomna a problém je zjištěn až při nemožnosti partnerky otěhotnět. Muž s azoospermií je totiž vcelku pochopitelně neplodný.

 

Diagnostika: Azoospermie bývá zjištěna v rámci vyšetřování poruchy plodnosti, k její diagnostice postačí vzorek ejakulátu. Následně se řeší příčina nepřítomnosti spermiíejakulátu, vyšetření může být dost komplexní a zahrnuje jak stanovování koncentrace hormonů, tak vyšetření chromozomální výbavy buněk (karyotyp) a vyšetření pohlavního a vylučovacího traktu muže urologem.

 

Terapie: Nepřítomnost spermiíejakulátu musíme brát jako pouhý příznak, který lze léčit pouze tehdy, pokud je zjištěna řešitelná příčina. Pokud nelze problém vyřešit, lze v některých případech řešit situaci metodami reprodukční medicíny.


Zdroje
https://www.infertile.com
https://www.malereproduction.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů