Arteria subclavia (podklíčková tepna) je velká a důležitá párová tepna. Pravá podklíčková tepna (arteria subclavia dextra) je kratší a odstupuje z truncus brachiocephalicus. Levá podklíčková tepna (arteria subclavia sinistra) odstupuje přímo z aorty.

Pravá i levá arteria subclavia se stáčí do oblouku, probíhá přes 1. žebro v těsnějším anatomickém prostoru známém jako fissura scalenorum (skalenový prostor - trojúhelníkovitý prostor tvořený dole 1. žebrem a vepředu a vzadu snopci tzv. skalenových svalů), kudy kromě tepny probíhá i nervový svazek (plexus brachialis). Krátce po výstupu ze scalenového prostoru se arteria subclavia začíná označovat jako arteria axillaris a ta míří dále do paže, kde její větvě zásobují tkáně příslušné horní končetiny. Během svého průběhu odstupují z arteria subclavia některé větší tepny:

 

Proč je to důležité?

Zmíněný skalenový prostor je úzký a arteria subclavia v něm může být za určitých okolností utlačena, což narušuje tok krve touto tepnou a kromě toho se objevují příznaky útlaku plexus brachialis. Označujeme to jako skalenový syndrom.

 

Arteria subclavia může být ve svém průběhu zúžena i anatomickou odchylkou, kterou představuje tzv. krční žebro. Více informací najdete v příslušném textu.

 

Arteria subclavia se může týkat tzv. subclavian steal syndrom, do češtiny můžeme přeložit jako „zlodějský syndrom podklíčkové tepny“. Pokud je arteria subclavia zúžená někde před odstupem arteria vertebralis a neprotéká-li přes zúžení dost krve a tepna za zúžením si začne „krást krev“ z příslušné arteria vertebralis. Místo, aby tekla krev do mozku, začne téci zpětně. Klasický těžší subclavian steal syndrom se projevuje kombinací příznaků neurologických a příznaků vyvolaných nedokrvením příslušné horní končetiny (viz příslušný text).

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů