Skalenový syndrom je skupina příznaků, které vzniknou, pokud dojde ve fissura scalenorum k útlaku nervového a cévního svazku horní končetiny hmotou svalů známých jako musculus scalenus anterior a musculus scalenus medius. Důsledkem je ischemie horní končetiny, její únavnost, bolestivost a parestezie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů