Adenin patří mezi purinové nukleové báze (puriny) a je důležitou stavební složkou struktury DNA a RNA. V molekule DNA se váže slabými vodíkovými vazbami na thymin a v RNA na uracil (uplatní se mezi úsekem mRNA a k němu komplementárním úsekem tRNA). Od adeninu jsou odvozeny neméně důležité sloučeniny adenosin, NADH a FADH2.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů