Ribonukleová kyselina je nukleová kyselina, která je složená z řetězce tvořeného vzájemně propojeného nukleotidy. Tyto nukleotidy jsou tvořeny z monosacharidu ribózy a z nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a uracil). RNA není v našem organizmu určena k samotnému uchování genetické informace (od toho máme DNA), má však nezastupitelnou úlohu v jejím využití k proteosyntéze. Jako hlavní podtypy RNA rozlišujeme tRNA, rRNA a mRNA.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů