Skip to main content
 


Puriny

Puriny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními purinovými nukleovými bázemi jsou adenin a guanin. Ve dvoušroubovici DNA jsou purinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s pyrimidinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA. Klinický význam má i rozklad purinů v našem organizmu, jeho konečným produktem je totiž kyselina močová.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů