Nukleové báze jsou cyklické sloučeniny, které tvoří základ nukleotidůnukleových kyselinách. Rozlišujeme dvě základní skupiny těchto bází – puriny a pyrimidiny. Purinové báze jsou adenin a guanin, pyrimidinové báze jsou cytosin, thymin (pouze v DNA) a uracil (pouze v RNA).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů