FADH2 je redukovaná forma koenzymu flavinadenindinukleotid. Oxidovaná forma tohoto koenzymu neobsahuje atomy vodíku (tj. dva protony a elektrony), a proto ji označujeme pouze jako FAD. Redukovaný FADH2 je vytvářen v citrátovém cyklu a jeho přeměna na FAD je důležitá v rámci dýchacího řetězce, protože umožňuje vytvořit protonový gradient nutný k syntéze ATP.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů