Syndrom testikulární feminizace je také označován jako syndrom úplné necitlivosti na androgeny (syndrom úplné androgenní insenzitivity). Jde o vzácnější stav, ale i tak je určitě vhodné si o něm říci alespoň několik slov.

Příčiny a princip
Principem je geneticky vrozená porucha, která způsobí, že u plodu s genetickou výbavou XY (tj. geneticky mužské pohlaví) na jeho tkáně neúčinkují mužské pohlavní hormony (androgeny).


Projevy
Důsledkem syndromu testikulární feminizace vychází z výše řečeného. Dotyčný jedinec je geneticky muž, ale neúčinnost mužských pohlavních hormonů způsobí, že na první pohled vypadá a chová se jako žena. Na druhý pohled ovšem objevíme řadu problémů – dotyčným chybí vaječníky, vejcovody i děloha a jejich pochva je slepě zakončena. V řadě případů je i pochva nedostatečně vyvinutá a to může vést k bolestem při pohlavním styku. Varlata jsou přítomna, ale najdeme je v dutině břišní, nebo v tříselném kanále – klasický šourek se nevytváří. Vcelku pochopitelně tyto ženy nikdy nezačnou menstruovat a jsou neplodné. U lidí se syndromem testikulární feminizace je zvýšené riziko vzniku osteoporózy a některých zárodečných nádorů vycházejících z tkáně varlat.


Diagnostika
Diagnóza může být stanovena na základě nálezu výše zmíněných klinických projevů. Je-li provedeno chromozomové vyšetření buněk jedince se syndromem testikulární feminizace, najdeme v jeho buňkách chromozomy X a Y.
 

Léčba
Syndrom testikulární feminizace nelze nijak vyléčit a terapie je čistě symptomatická. Zaměřuje se na prevenci vzniku osteoporózy podáváním estrogenů a případně na chirurgické zákroky při poruchách vývoje pochvy, které by mohly zhoršit schopnost pohlavního  styku. Vzhledem k vyššímu výskytu rakoviny varlat se varlata chirurgicky odstraňují.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů