Skip to main content

Rakovina varlat

Obecně o rakovině a jejích formách, příčinách a léčbě si můžete přečíst v mém obsáhlejším textu s názvem rakovina.

 

Rakovina varlat (neboli lépe řečeno nádory varlat) je označení pro celou velkou skupinu zhoubných nádorů, které vznikají ve varlatech. Jedná se o méně časté nádory, které však mohou bez léčby život nemocného ohrozit stejně dobře jako jakýkoliv jiný nádor a navíc je s trochou snahy lze včas rozpoznat a úspěšně vyléčit. Nejčastěji vznikají nádory varlat u mladších mužů mezi 30. a 50. rokem života.

 

Varle je pohlavní orgán muže, zdravý muž má varlata dvě a tato varlata jsou uložena v šourku. Uložení varlat v tomto pytlovitém orgánu mimo dutinu břišní je nutné, protože v šourku je možné udržet nižší teplotu, která je nezbytná pro správný vývin spermií. Tím se dostáváme k funkci varlat. Varlata obsahují tři základní typy buněk:

 

1. Leydigovy buňky vyrábějící mužský pohlavní hormon testosteron (který do jisté míry ovlivňuje chování muže)

2. Sertolliho buňky mají význam pro zrání mužských pohlavních buněk - spermií. Sertolliho buňky se řekněme o vyvíjející se spermie starají a zajišťují jim výživu.

3. Zárodečné buňky – Z těchto buněk vznikají spermie.

 

Z každého varlete vede kanálek směrem k prostatě, ve které se pohlavní cesty napojují na cesty močové. Při ejakulaci se pohlavními cestami spermie dostávají do prostaty a z ní močovou trubicí v penisu do pohlavního ústrojí ženy (v ideálním případě). Jako v každém jiném orgánu mohou i ve varleti vznikat nádory. Většina vzniká ze zárodečných buněk, některé vznikají i ze buněk Sertolliho a Leydigových. Klasifikace těchto nádorů je velmi složitá a je jich mnoho typů – seminomy, nádory ze žloutkového váčku, choriokarcinomy, embryonální karcinomy a mnohé další. To myslím ani není tak podstatné.

 

 

Příčiny: Určitou roli hraje genetika, kromě toho má význam poranění varlete, infekční postižení varlete a jako velmi významná příčina také nesestouplé varle (kryptorchismus). Ke kryptorchismu si řekněme toto: U lidského plodu mužského pohlaví se vyvíjí v dutině břišní a teprve během dalšího vývoje sestupují do šourku. Pokud varle nesestoupí a zůstane v dutině břišní (což se nazývá kryptorchismus), je nutné to napravit a varle do šourku dopravit chirurgickým zákrokem. Pokud se toto včas (nejvýše do dvou let věku) neučiní, tak varle působením vysoké teploty v dutině břišní navždy ztratí schopnost tvořit spermie a navíc v takto narušeném varleti mnohem častěji vznikají nádory. Takto nevratně poškozené varle se musí chirurgicky zcela odstranit.

 

 

Projevy: Projevem je nebolestivé zvětšení jednoho varlete, které se na první pohled projeví zvětšením šourku. Tohle je závažný příznak a každý mladý muž by měl v takovém případě vyhledat lékaře. Někdy (u pokročilých stádií) lze snad při vyšetření břicha nahmatat i zvětšené lymfatické uzliny, ale to nebude příliš častý příznak. Pokud je onemocnění velmi pokročilé a vznikají vzdálené metastázy, pak se přidají klasické příznaky pokročilého nádorového onemocnění – únava, hubnutí, lehce zvýšená teplota a nechutenství.

 

 

Diagnostika: Lékař mladého muže pečlivě vyšetří, zejména se zaměří na nebolestivý a zvětšený šourek. Výborná metoda je ultrazvuk varlete, který nádor spolehlivě odhalí. Napomoci může i zjištění některých látek z krve, jejichž koncentrace roste při výskytu nádorových buněk (takovým látkám se obecně říká tumor markery). Případné postižení uzlin v oblasti břicha lze ozřejmit pomocí CT vyšetření.

 

 

Prevence: Vzhledem k tomu, že ke vzniku nádorů varlat přispívá kryptorchismus, je nutné ho ještě v raném dětství napravit. Pokud k tomu z jakéhokoliv důvodu nedojde, mělo by se kryptorchismem postižené varle odstranit.

 

 

Léčba: Léčba je v rukou onkologů a chirurgických oborů (zejména urologů). Nebudu se o ní zbytečně rozepisovat. Platí jen to, že se postižené varle odstraní a vzorky z něj se vyšetří pod mikroskopem. Podle typu nalezeného nádoru se pak pokračuje dále. Někdy se s úspěchem provádí ozařování, jindy se dává přednost chirurgickému odstranění lymfatických uzlin v břiše. Použít lze i chemoterapii. Zásadní je zdůraznit, že včasný nález nádoru je kriticky důležitý a drtivá většina mužů s dostatečně rychle zaléčeným nádorem varlete přežívá.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.