Zúžení ledvinné tepny je poměrně nepříjemný stav. Za prvé totiž ovlivní průtok krve ledvinou a za druhé vyvolá poměrně špatně léčitelné zvýšení krevního tlaku. Proč k tomu dochází a jak tento problém řešíme si povíme níže.

 

Příčiny: Každá z obou ledvin je za normálních okolností zásobená jednou ledvinnou tepnou, která odstupuje přímo z břišní aorty. K zužování této tepny dochází nejčastěji vlivem aterosklerózy, tj. ukládání tuku ve stěně cévy. Typickým pacientem je obézní muž s vysokým cholesterolem a vysokým tlakem. Mnohem vzácněji vznikne zúžení na podkladě fibromuskulární dysplázie, což je naopak nemoc spíše mladšího věku. Z velmi vzácných příčin zúžení ledvinných tepen můžeme zmínit i některé vaskulitidy.

 

Projevy: Zúžení se může objevit na tepnách obou ledvin, nebo jen u jedné ledviny. Do postižené ledviny výrazně zúženou tepnou teče méně krve. Tkáň ledviny se začne mylně domnívat, že krevní tlak v těle je příliš nízký a nedokáže jí dodat dostatek tepenné krve. Proto začne pomocí jistých hormonálních mechanizmů zvyšovat krevní tlak (dochází ke zvýšení tvorby reninu a následně k hyperaldosteronismu*). To sice situaci trochu zlepší, ale vysoký krevní tlak začne navíc poškozovat druhou ledvinu. Stav se tedy projeví vysokým tlakem se všemi možnými projevy (únava, motání hlavy, bolesti hlavy apod.), který jen obtížně reaguje na podávání léků na snížení tlaku**. Postupem času se mohou rozvinout známky selhávání ledvin, nejprve jen zhoršením ledvinných parametrů v krevních náběrech, později i klinickými příznaky.

* Více najdete v textu o regulaci krevního tlaku ledvinou.

** Zejména léky ze skupiny ACE-Inhibitorů by se u zúžení ledvinných tepen neměly používat. Jinak jsou velmi dobré, zde však mohou po svém nasazení vést k výraznému zhoršení funkce ledvin.

Zuzeni ledvinnych tepen - schema

Schéma má ukazovat typická místa zúžení. U aterosklerózy je to běžně část ledvinné tepny odstupující z aorty, u fibromuskulární dysplázie je to spíše vzdálenější část tepny.

 

Diagnostika: Podezření můžeme získat u rizikovějších pacientů s vysokým tlakem, kteří příliš nereagují na léčbu, a zároveň mají zjištěnou horší funkcí ledvin. Pokud takovým pacientům nasadíme ACE-Inhibitor, dojde obvykle k dalšímu zhoršení ledvinných parametrů. Z fyzikálního vyšetření můžeme poslechově vyšetřit ledvinné tepny, kdy fonendoskopem přiloženým na břicho nad místem zúžení uslyšíme šelest. Velmi spolehlivým vyšetřením je CT angiografie a nejpřesnějším vyšetřením je angiografie ledvinných tepen, která navíc umožňuje terapeutické řešení (angioplastika, stenty) - viz. níže.

 

Léčba: U zúžení na podkladě aterosklerózy se většinou nejprve snažíme podávat léky na snížení tlaku a léky na snížení cholesterolu. Při nedostatečném efektu obvykle volíme endovaskulární (nitrocévní) zákrok, při kterém roztáhneme zúžené místo balónkem (angioplastika) a eventuálně lze zavést do roztaženého místa speciální trubicovitý stent, který udrží tepnu otevřenou. U zúžení způsobeného fibromuskulární dysplázií volíme přímo angioplastiku s- nebo bez stentu jako metodu první volby.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů