Farmakologická (tj. podávání léků) léčba vysokého tlaku (hypertenze) je jedním ze základních pilířů interní medicíny a léky užívané proti vysokému tlaku (antihypertenziva) dnes má v medikaci prakticky každý pacient pokročilejšího věku. Jak si můžete přečíst v textu o vysokém tlaku, rozlišujeme dle příčin jeho zvýšení 2 základní skupiny pacientů s vysokým tlakem.

1. Esenciální hypertenze - Sem spadají pacienti, kteří mají tlak zvýšený z celkových příčin - obezita, špatná životospráva, vysoký příjem sodíku, málo pohybu, věk, genetika... Těchto pacientů je drtivá většina, udává se asi 95% hypertoniků. Právě na tuto skupinu se zaměřuje farmakologická léčba pomocí antihypertenziv, o které tento text bude pojednávat.

2. Sekundární hypertenze - Sem spadá zbývajících cca 5% hypertoniků. V tomto případě je vysoký tlak způsoben jiným onemocněním. Patří sem např. zúžení ledvinných tepen, nemoci ledvin, některá hormonální onemocnění (Cushingův syndrom, Connův syndrom) a mnohé další. Antihypertenziva mají sice v léčbě těchto sekundárních hypertenzí také význam, ale konečného řešení se dosáhne jedině vyléčením vyvolávající příčiny, je-li to u daného pacienta možné. Léčba mnohdy vyžaduje mezioborový přístup, chirurgická řešení a další.

 

Antihypertenziva: Úvodem si jen dovolím krátce poznamenat, že nadměrné dávkování těchto léků může způsobit vznik nízkého tlaku, který může nemocného poškodit také.

 

1. ACE-Inhibitory (ACE-I) - Toto jsou jedny z nejlepších antihypertenziv, a i proto jsem jim věnoval jejich vlastní text. Mají komplexní účinek a kromě snížení tlaku působí blahodárně na srdeční sval a ledvinovou tkáň. Více si přečtěte v příslušném článku.

Patří sem tyto účinné látky:

Ramipril - např. léky Acesial, Ramipril, Piramil, Ramil, Tritace apod.

Kaptopril - např. lék Tensiomin

Enalapril - např. léky Enap, Berlipril, Enalapril, Enapril apod.

Perindopril - např. léky Prestarium, Perindopril, Apo-Perindo, Perinalon, Prenessa a další

Lisinopril - např. léky Dapril, Diroton, Lisipril a jiné

Hlavním nežádoucím účinkem bývá suchý dráždivý kašel. Vyskytuje se jen někdy, ale je velmi nepříjemný a obvykle vede k vysazení ACE-I.

 

2. Sartany – Tyto léky jsou do značné míry podobné ACE-Inhibitorům a podávají se v případě, že ACE-I podávat nelze.

Patří sem například léky: Lozap, Losartan, Lorista, Sangona, Blessin, Kylotan, Valsacor, Valzap, Ifirmasta, Irbec, Irbesartan, Karvea a mnohé další.

 

3. Inhibitory reninu - Tyto moderní léky blokují sloučeninu renin, která stojí na počátku tzv. RAS systému (jeho další mezistupně tlumí právě ACE-inhibitory a sartany). Zástupcem této skupiny léků je Rasilez (účinná látka aliskiren).

 

4. Blokátory kalciového kanálu (BKK) - Toto jsou účinné sloučeniny, které docela rád používám v kombinaci s ACE-Inhibitory. Některé starší BKK zhoršovaly v kombinaci s jinými léky přenos vzruchů v srdci, nové BKK jsou v tomto ohledu relativně bezpečné. Někdy mohou po nasazení BKK vznikat otoky, není to však naštěstí až tak časté.

 

5. Diuretika - Tyto látky patří mezi nejstarší antihypertenziva a tlak snižují zvýšením ztrát vody močí. Věnoval jsem ji vlastní článek. Osobně je používám jako odvodňovací léky u srdečního selhávání a nikoliv jako antihypertenziva, ale celkově jsou i z tohoto hlediska poměrně často předepisované. Hlavní nevýhodou jsou ztráty tekutin a iontů. Starého člověka tak můžeme snadno dehydratovat, či mu způsobit nebezpečnou hypokalémii (u některých diuretik naopak hyperkalémii).

Patří sem léky: Furosemid, Furon, Furorese, Hydrochlorothiazid, Moduretic, Loradur, Verospiron a mnohé další.

 

6. Nitráty - Nitrátům jsem věnoval zvláštní článek. Nitráty v tepnách uvolňují oxid dusnatý (NO), který působí na hladké svaly tepen a tím snižuje krevní tlak. Hlavní užití nitrátů spočívá spíše v jejich efektu tlumení bolestí na hrudi u anginy pectoris. Nitráty z hlediska snížení tlaku využíváme spíše krátkodobě u tzv. hypertenzní krize, kdy nám do ambulance či na oddělení přijde člověk s příliš vysokým tlakem, který chceme rychle dostat pod kontrolu. V takovém případě obvykle používáme nitráty nitrožilně - např. sloučeniny isosorbid dinitrát a glycerol trinitrát ve formě roztoku (Perlinganit). Z prostředků alternativní medicíny  lze prý dlouhodoběji produkci oxidu dusnatého v tepenně stěně posílit podáváním ženšenu.

 

7. Beta-blokátory – Toto je často užívaná skupina léků. Je jich celá řada a mezi jejich základní efekty se řadí snížení zátěže srdečního svalu, zpomalení srdečního rytmu, prevence poruch srdečního rytmu a v neposlední řadě i snížení krevního tlaku. Používají se obvykle v malých dávkách u srdečního selhávání, u poruch srdečního rytmu, po infarktu myokardu a u mnoha dalších chorob.

Hlavní nevýhodou těchto léků je riziko zpomalení srdeční akce (bradykardie), a příliš velký pokles krevního tlaku. Některé z nich by se neměly užívat u osob s CHOPN a astmatem, protože způsobují zužování průdušek.

 

8. Léky působící na alfa receptory – Účinkují na alfa receptory pro stresové hormony a dělíme je do 3 podskupin.

a) Léky působící na centrální alfa receptory –Tady jen krátce. Tyto léky používáme v kombinacích s jinými antihypertenzivy. Nejsou špatné, ale nebývá to první volba. Patří sem léky: Cynt, Tenaxum

b) Léky působící na periferní alfa receptory – Opět relativně krátce. Léky, které sem patří mají efekt na krevní tlak a u mužů i na tkáň zvětšené prostaty (patří tedy mezi léky na zvětšenou prostatu). Podávají se v malých dávkách na noc a mám s nimi dobré zkušenosti v kombinaci s jinými antihypertenzivy. Patří sem např. lék Zoxon.

c) Léky působící na centrální i periferní alfa receptory – Z této skupiny znám a používám lék Ebrantil. Obvykle jej podáváme 2x denně a účinky má dobré. Do kombinace s jinými antihypertenzivy mohu doporučit.

 

9. Kombinované preparáty – Jedná se o léky, které v 1 tabletě kombinují více výše uvedených lékových skupin. Jejich hlavní výhoda je ta, že člověk nemusí při kombinované terapii užívat tolik tablet. Nejsou tolik účinné, pokud chceme rychle snížit vysoký tlak, ale hodí se k dlouhodobému užívání. Vzhledem k tomu, že těmto formám patří budoucnost, dovolil jsem si vytvořit několik tabulek obsahujících tyto preparáty:

 

Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů