Vyšetření hodnoty amylázy se poměrně často provádí na interních a chirurgických odděleních. Vyšetření mívá význam zejména při hledání příčin bolestí břicha, jeho výsledky je nicméně nutné správně interpretovat.

Amylázy jsou enzymy, které napomáhají trávení sacharidů. Je důležité mluvit v množném čísle, známe totiž amylázu produkovanou ve slinivce břišní a kromě toho je jiná (ale chemickou strukturou velmi podobná) amyláza produkovaná ve slinných žlázách. Další typy amyláz se v minimálních množstvích nachází i v jiných tkáních a orgánech, za normálních podmínek jsou nicméně jejich hodnoty zcela zanedbatelné.

 

Princip vyšetření: Hodnotu amylázy zjišťujeme ve většině případů z žilní krve, k vyšetření je potřeba její odběr a následné vyšetření v biochemické laboratoři. Je nutné mít na paměti, že běžné vyšetření zjistí celkovou hladinu amylázy (tj. jak amylázy tvořené ve slinách, tak amylázy tvořené ve slinivce břišní), což může v některých případech výsledek zkreslit. Dodávám spíše pro pořádek, že v některých případech můžeme hladinu amylázy stanovovat i z jiných získaných tekutin (např. ve „vodě v břiše“ - ascitu).

 

Normální hodnoty amylázy: Za normální hodnoty považujeme 0,5-1,7 mikrokatalů na litr. Snížené hodnoty amylázy nás ani tak moc nezajímají, ovšem velice důležité mohou být hodnoty zvýšené vysoko nad normu (odborně hyperamylazémie, či hyperamylasemie).

 

Příčiny zvýšení amylázy: Amyláza může být zvýšená u celé řady chorobných stavů, které si uvedeme níže.

1. Akutní pankreatitida – Tak tohle je v drtivé většině případů ten důvod, proč hladinu amylázy určujeme. Má-li pacient bolestí břicha, je současně zvýšená hladina amylázy vysoce podezřelá z akutního zánětu slinivky, odkud se ve zvýšené míře uvolňuje do krevního řečiště. Důležité je vědět, že míra zvýšení amylázy nemusí vůbec odrážet tíži zánětu, k tomu slouží jiné veličiny (typicky hodnota CRP).

2. Záněty slinných žláz – Toto je důvod, proč jsem na začátku zmiňoval fakt, že amyláz je více. V tomto případě dochází ke zvýšení koncentrace slinné amylázy (kterou ovšem běžnými metodami od slinivkové amylázy neodlišíme). Typickým příkladem takového stavu jsou příušnice.

3. Protržení žaludečního vředu – Musíme myslet na to, že při prasknutí žaludečního vředu (či vředu dvanáctníku) dochází ke zvýšení amylázy také. Důsledkem je vtékání obsahu trávicí trubice obsahujícího amylázu do dutiny břišní, odkud je amyláza velmi intenzivně vstřebávána do krve. Vyšetření, které nám podezření potvrdí, je rentgen břicha, který nám ukáže vzduch pod bránicí.

4. Jiná onemocnění střev – Nejrůznější střevní záněty, některé případy střevní neprůchodnosti a protržení střeva mohou způsobit zvýšení hodnoty amylázy v krvi. Amyláza bývá zvýšená i po rozsáhlejších operacích střev.

5. Gynekologické choroby – U některých gynekologických stavů se zvýšení hladiny amylázy objevuje také. Jde například o prasknutí cysty na vaječníku, akutní komplikace mimoděložního těhotenství, nebo o gynekologické záněty.


Zdroje
https://labtestsonline.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů