Truncus coeliacus je krátký nepárový tepenný kmen odstupující z břišní aorty. Probíhá ventrálně a krátce po svém vzniku se rozdělí na tři důležité tepny. Dodávám, že v odstupu níže zmíněných tepen a v anatomii truncus coeliacus vůbec existují mezi jednotlivými lidmi individuální rozdíly

 

Tři hlavní větve truncus coeliacus:

  • arteria hepatica communis – společná jaterní tepna, směřuje k játrům

  • arteria gastrica sinistra (levá žaludeční tepna) – míří k malé kurvatuře žaludku a tam se spojuje s tepnou arteria gastrica dextra (pravá žaludeční tepna), která odstupuje z výše zmíněné jaterní tepny (viz obrázek)

  • arteria lienalis (arteria splenica) – probíhá v těsné blízkosti slinivky břišní směrem ke slezině

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů