Truncus coeliacus je důležitý tepenný odstup z břišní aorty. Je velice krátký a po necelých dvou centimetrech se rozkládá na tři menší tepny. Jedna z nich zásobuje tepennou krví část žaludku (arteria gastrica sinistra), další slezinu (arteria lienalis) a poslední přivádí tepennou krev do jater (arteria hepatica communis).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů