Transpozice je vzájemná výměna polohy.

  • V kardiologii hovoříme o transpozici velkých tepen. To je vážná vrozená vývojová vada kardiovaskulární soustavy, při které u plodu hlavní tepny (aorta a plicní tepna) odstupují z nesprávných komor. V důsledku této vady je oddělen plicní oběh od oběhu systémového a při nepřítomnosti dalších vad, které by tyto oběhy zase spojily, je vada neslučitelná se životem.
  • V genetice transpozice znamená přenos určitého úseku DNA na jiné místo v genomu. Úseky, které jsou tohoto schopny, označujeme jako transpozony.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů