TIPS je zkratka pro velice zajímavou léčebnou metodu, která má dlouhý a pro laiky nesrozumitelný název Transjugulární Intrahepatální Portosystémový Shunt [Šant].

 

Význam: TIPS má obrovský význam v léčbě rozsáhlých jícnových varixů, které vznikají u jaterní cirhózy. Mechanismu vzniku je relativně prostý. Krev z našeho trávicího traktu teče portální žilou do jater, kde se portální žíla rozpadá na drobné cévky. Z těchto cévek pak vychytávají jaterní buňky výživné látky (ale i zplodiny) vstřebané z trávicího traktu. Jaterní buňky se pak o tyto sloučeniny postarají. Drobné cévy se pak začnou spojovat ve větší jaterní žíly a ty nakonec vústí do dolní duté žíly. Odtud se pak již krev dostane do srdce, které ji vypumpuje do celého těla.

 

U jater poškozených cirhózou (obvykle u těžkých alkoholiků) může být průtok krve jaterní tkání zhoršený. Krev se pak hromadí v portální žíle před játry a nemůže jimi protéci - vzniká tzv. portální hypertenze. Naneštěstí existuje několik nouzových mimojaterních spojek mezi portální žilou a dutými žilami (portokavální anastomózy). Nejvýznamnější spojky se nachází ve stěně jícnu – jsou to bohužel velmi tenké žilky, kterými najednou začne protékat obrovské množství krve. Jícnové žilky na to nejsou stavěné, rozšiřují se a vyklenují do dutiny jícnu - vznikají tzv. jícnové varixy. Mají velkou tendenci krvácet a toto krvácení bývá často nezastavitelné a smrtelné. TIPS slouží k tomu, aby obnovil průtok cirhotickými játry a zabránil průtoku krve mimojaterními spojkami.

 

Provedení: Mechanismus TIPS je v podstatě primitivní. Jedná se velmi jednoduše řečeno o dutou trubičku, kterou lékař přes dolní dutou žílu zavede skrze jaterní tkáň až do portální žíly. V játrech tedy vytvoří takový tunel, který umožní krvi volně téci z portální žíly do dolní duté žíly, aniž by se dostala do velkého kontaktu s jaterní tkání. To s sebou naneštěstí nese i závažné komplikace.

 

Schéma - Zavedená trubice TIPS spojuje portální žílu s jaterními žilami a pomáhá průtoku krve do dolní duté žíly (modré šipky).

 

Výhody: Zůstane-li TIPS průtočný a neucpe se časem krevními sraženinami (což není zcela jisté), zachránili jsme pacienta od náhlého vykrvácení z jícnových varixů. Krev nyní opět volně protéká játry a žilní spojky ve stěně jícnu již nejsou namáhány objemovým přetlakem.

 

Nevýhody: TIPS sice zabrání náhlé smrti z vykrvácení, ale celkovou prognózu cirhotika nezlepší. Objevují se dvě komplikace:

1. Přetížení pravé poloviny srdce – Za normálních okolností u zdravého člověka kladou játra krvi určitý odpor. U cirhotických jater je tento odpor příliš velký, ale při TIPS je nakonec příliš malý. Velké množství krve valící se trubicí TIPSu do dolní duté žíly a odtud do pravé srdeční síně představuje pro srdce velkou zátěž a může časem dojít k srdečnímu selhávání.

 

2. Jaterní encefalopatie – Poškození mozku je hlavním problémem TIPS. Jak jsem již psal výše, obsahuje portální krev pocházející ze střev i řadu zplodin a také dusíkatých sloučenin produkovaných střevními bakteriemi. Za normálních okolností je játra zachytávají a detoxikují, ale u TIPSu všechno tohle svinstvo proteče přímo do srdce a odtud se dostane do mozku. Důsledkem je jeho poškození – změny osobnosti, zmatenost, agresivita nebo naopak pasivita, demence, flapping tremorporuchy paměti a nakonec smrt.

Prevence jaterní encefalopatie: Moc toho k dispozici nemáme, ale pacientovi obvykle podáváme slabá projímadla, aby měl několik řidších stolic denně, nebo mu dáváme antibiotika. Projímadla urychlí pohyb stolice střevem a tak sníží vstřebávání zplodin, antibiotika vyhubí střevní bakterie produkující dusíkaté látky. Důležitý je i opatrný příjem bílkovin v potravě, protože právě bílkoviny jsou bohaté na dusík.

Z těchto důvodů je doba přežití u pacienta s TIPS odhadována na několik let. TIPS prostě brání rychlé smrti vykrvácením do jícnu, ale řešení podstaty problému nepředstavuje. Jedině transplantace jater – je-li jí cirhotik schopen a dožije-li se jí – může situaci vyřešit.


Zdroje
https://www.uwmedicine.org
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů