Problematika stentů je velice důležitá v řadě medicínských oborů. Stent můžeme velice obecně definovat jako dutý trubicovitý objekt, který je cíleně zaváděn do dutých orgánů a tkání včetně krevních cév, aby zajistil jejich průchodnost.

 

Indikace stentů: Vcelku logicky můžeme říci, že stenty využíváme tam, kde dochází k nežádoucímu zúžení nebo uzávěru některé duté tkáně nebo orgánu. Z nejpoužívanějších indikací si povězme o těchto případech:

1. Stenty věnčitých tepen – Věnčité (koronární) tepny jsou důležité tepny vyživující srdeční sval. Indikací zavedení stentů během koronarografie je zúžení nebo uzávěr věnčitých tepen v rámci různých forem ischemické choroby srdeční. Před vlastní implantací stentu se provádí rozšíření postiženého místa pomocí speciálního balónku (angioplastika). Po implantaci stentu je nutné užívat léky na ředění krve, které brání uzavření stentů. Přesný typ léků a doba podávání závisí na typu použitého stentu.

2. Stenty ostatních krevních cév – Podobně jako u věnčitých tepen jsou stenty většinou zaváděny do tepen při jejich zúžení nebo uzávěru a nejčastější indikací je aterosklerózou podmíněná ischemická choroba dolních končetin. Implantaci stentu obvykle opět předchází angioplastika. Další možností využití stentů je léčba cévních aneurysmat, kdy stent vak aneurysmatu překryje.

3. Stenty trávicí trubice – Do trávicí trubice se mohou stenty zavádět v případě zúžení její některé části. Příkladem využití jsou některé deformace pylorického kanálu mezi žaludkem a dvanáctníkem vlivem vředové choroby a pak samozřejmě zhoubné nádory, přičemž prim hrají jícnové stenty u rakoviny jícnu.

4. Stenty žlučových cest – Stenty do žlučových cest jsou zaváděny během ERCP (méně často při cholangioskopii) při zúžení žlučovodů (např. zánětlivá zúžení a zúžení způsobená rakovinou žlučových cest a okolních orgánů).

5. Stenty vývodu slinivky břišní – Stenty se používají k usnadnění odtoku pankreatické šťávy u některých forem chronického zánětu slinivky břišní. Zavedení stentu je opět doménou ERCP.

6. Stenty vylučovacího traktu – Stenty jsou obvykle implantovány do močovodu při poruše odtoku moči v rámci léčby hydronefrózy.

 

Typy stentů dle materiálu a jiných vlastností: Stenty mohou být jednoduché plastové, vytvořené z jiných umělých hmot a pak samozřejmě kovové. Některé stenty mají bez ohledu na použitý materiál některé speciální funkce a vlastností, uveďme si nějaké příklady. Hojně využívané jsou DES stenty, jejichž povrch je pokryt speciálními léčivy, které brání prorůstání okolní tkáně do stentu a tím jeho uzavření. Další specialitou jsou samoexpandibilní stenty, které se zavádí „v tenké zabalené“ formě a samy se roztáhnou až v místě použití. Biodegradabilní stenty jsou stenty, které se po určité době v organizmu rozloží.

 

Nevýhody: Zavedení stentů je spojeno s různými riziky, které pochopitelně závisí na typu stentu a přesné indikaci použití. Může dojít k poranění okolních tkání stentem, k prorůstání tkání do stentu a tím k jeho uzavření. Některé stenty dokonce nemusí držet na místě a migrovat do okolí, stenty ve žlučových cestách z nich mohou vypadnout „ven“ do trávicí trubice.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů