Český termín šoková plíce je mezi zdravotníky mnohem známější jako ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Jedná se o smrtelně nebezpečné postižení plic, které se projeví poměrně rychlým selháním jejich funkce.

 

Příčiny

Příčinou je většinou postižení plic u závažných stavů, jako jsou sepse, těžké úrazy hrudníku, rozsáhlé zápaly plic, popáleniny a vdechnutí silně dráždivých chemických sloučenin (průmyslové plyny, bojové plyny). V dětském věku je významnou příčinou rozvoje ARDS onemocnění známé jako bronchiolitida.

Podstatou je zánět plicních sklípků, což zvýší propustnost drobných cév, ve stěnách sklípků, ve kterých se normálně vyměňují krevní plyny. Změna propustnosti cév vede k vniknutí krevní tekutiny od plicních sklípků a tím se naruší okysličování krve. Stav je velmi podobný plicnímu edému při srdečním selhání, u ARDS je nicméně příčina přímo v plicích a nikoliv v srdci.

 

Projevy

Projevem je těžká akutní dušnost a zrychlený lapavý dech. Kromě toho jsou přítomny další příznaky podle stavu, který ARDS vyvolal (například horečka u sepse). Celkově je pacient s ARDS v těžkém stavu a velmi často je v bezvědomí. Stav se bez terapie (a často i při terapii) komplikuje selháváním dalších životně důležitých orgánů, což označujeme pojmem multiorgánové selhání (selhání srdce, selhání ledvin, a případně i selhávání jater).

 

Diagnostika

U pacienta je nutné vyšetřit krevní plyny a parametry acidobazické rovnováhy (tzv. Astrup). Najdeme rozvrat vnitřního prostředí, pokles koncentrace kyslíku v krvi (hypoxémie), zvýšení hromadícího se oxidu uhličitého (hyperkapnie) a rozvoj acidózy (respirační acidóza). Kromě toho bude snížená saturace hemoglobinu kyslíkem při vyšetření pulzní oxymetrií. Další diagnostika směřuje k vyvolávajícím příčinám ARDS.

 

Léčba

Jsou nutné dvě věci. Za prvé musí lékaři zajistit pacientovo dýchání, což obvykle vyžaduje intubaci a napojení na přístroj umělé plicní ventilace (UPV), který dýchá za něj. S výhodou je v tomto případě plicní ventilace s PEEP (positive end-exspiratory pressure), což znamená, že je tlak vzduchu přístrojem udržován uměle vyšší než normálně. Tento umělý přetlak brání kolapsům plicních sklípků a vytlačuje tekutiny ze sklípků pryč. Druhou důležitou věcí je řešení příčiny, která ARDS vyvolala. Hospitalizace většinou probíhá na JIP nebo na ARO, úmrtnost je i při maximální terapii vysoká.


Zdroje
https://www.lung.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů