Raynaudova nemoc a Raynaudův syndrom je zdánlivě nevinně vyhlížející stav, při němž dochází k bělání prstů na rukou. Ve skutečnosti může být vážným onemocněním (či projevem jiného vážného onemocnění) a může vést i k poškození tkáně prstů a někdy i k jejich amputaci. Řekněme si o této klinické jednotce něco bližšího.

Zprvu si ozřejměme pojem Raynaudův syndrom versus Raynaudova nemoc. Raynaudova nemoc je choroba sama o sobě. Raynaudův syndrom je projevem jiného onemocnění.

 

Příčiny: Příčinou Raynaudovy nemoci je náhlé zúžení tepének zásobujících prsty. Nedostatečný přívod krve s kyslíkem pak vede ke zblednutí kůže na prstech. Proč se tepénky u některých lidí takto zužují, není jasné. Po určitém čase (desítky minut) se tepénky opět rozšíří a prsty zčervenají – překrví se. Raynaudova nemoc mívá vztah ke stresu a k prochladnutí, je častější u žen. Neblahý vliv na její vznik má i kouření.

Raynaudův syndrom má s Raynaudovou nemocí společné zbělávání prstů v důsledku pozastavení přítoku krve do prstů. Zde již je ale příčina jiná než u Raynaudovy nemoci, jedná se v tomto případě o důsledek jiné choroby. Jaké mohou být tyto nemoci?

1. Syndrom krčního žebra – Někteří lidé mají nadbytečné krční žebro, které bývá umístěné tak, že utlačuje podklíčkovou tepnu. Tato tepna zásobuje celou paži, loket i ruku s prsty. Jejím útlakem samozřejmě dochází k narušení dodávek krve a kyslíku do celé končetiny včetně prstů.

2. Nádor – Některé nádory mohou také utlačit podklíčkovou tepnu a tím nastává stav podobný předchozímu bodu. Toto je typické pro tzv. Pancoastův nádor, což je forma rakoviny plic, kdy se nádorové ložisko vyskytuje úplně ve vrcholu plíce a roste do okolí. V této oblasti se nachází celé množství anatomických struktur (tepny, žíly, nervy), které může nádor utlačit. Podklíčková tepna je jednou z nich.

3. Některé autoimunitní choroby – U některých z těchto nemocí, jako jsou vaskulitidy, sklerodermie a lupus erythematosus dochází k poškozování cévních stěn a k narušování dodávek krve do tkání. Postiženy mohou být cévy v celém těle, tedy i cévy zásobující prsty na rukou.

4. Práce s vibrujícími nástroji – Typicky jde o práci se sbíječkou. Dlouhodobé působení vibrací narušuje stavbu cévních stěn a vede ke snazšímu zužování tepen na rukou.

 

Projevy: Raynaudova nemoc mívá projevy mírnější, víceméně jsem je uvedl již u příčin nemoci. Dochází ke zblednutí prstů ruky (často ne všech), které může být spojené s nepříjemnými, někdy až bolestivými pocity v postižené ruce a prstech. Po několika desítkách minut je bílá barva vystřídána zrudnutím při následném překrvení prstů. Prsty nebývají nijak vážně ohroženy.

Raynaudův syndrom mívá projevy těžší. Mnohdy jde o dlouhodobé snížení, či zastavení přítoku krve do postižené ruky, které tkáně ruky a prstů nebezpečně poškodí nedostatkem kyslíku. Při dlouhodobém působení vyvolávajícího faktoru může začít docházet k odumírání tkání a na prstech může vzniknout gangréna.

Schéma - Raynaudova nemoc

 

Diagnostika: Při zbělávání prstů je nejprve třeba vyloučit všechny příčiny Raynaudova syndromu. Pokud je všechny vyloučíme, mluvíme o Raynaudově nemoci. Rozhodně je dobré zkusit nahmatat puls na postižené horní končetině. Je-li puls oslabený (či dokonce nehmatný), svědčí to pro zhoršené prokrvení dané končetiny. Význam může mít vyšetření krve pro nález zánětlivých změn a protilátek typických pro autoimunitní nemoci, pro vyloučení stlačení podklíčkové tepny lze provést rentgen nebo CT vyšetření hrudníku. Jako doplňkové vyšetření lze provést tzv. kapilaroskopii, která hodnotí stav krevních kapilár v prstech.

 

Léčba: Raynaudova nemoc nebývá nebezpečná a léčíme ji spíše proto, abychom předešli nepříjemným stavům spojeným s běláním prstů. V chladném prostředí jsou vhodné rukavice, které zahřívají ruce a lze podávat i některé léky rozšiřující cévy (např. lék Enelbin). Zákaz kouření je velmi rozumný. U Raynaudova syndromu musíme léčit vlastní příčinu. Léčba nádoru, odstranění nadbytečného krčního žebra, zákaz práce s vibrujícími nástroji a tak podobně.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů