Předčasné odloučení placenty se odborně označuje jako abrupce placenty a jde o závažný stav, který může zkomplikovat těhotenství.

 

Placenta je orgán, který je „přilepený“ ke stěně dělohy a slouží jako určitý filtr chránící organizmus vyvíjejícího se plodu před škodlivinami z těla matky. Co je však ještě důležitější, placenta umožňuje průchod kyslíku a živin do těla plodu. Poměrně logicky z toho vyplývá, že jakékoliv narušení funkce placenty může mít pro plod tragické následky.

 

 

Příčiny

Přesná příčina tohoto stavu většinou není jasná, známe však určité rizikové faktory. Riziko předčasného odloučení je podobně jako jiné těhotenské komplikace vyšší u žen nad 35 let věku. Více ohroženy jsou ženy kuřačky, ženy s děložními myomy, ženy trpící vrozenými srážlivými stavy (poškození placenty drobnými sraženinami), ženy s chronicky vysokým krevním tlakem a ženy, u nichž se rozvine tzv. preeklampsie. Častější odloučení placenty bylo pozorováno u vícečetných těhotenství.

 

 

Projevy

Předčasné odlučování placenty začíná poruchou placentární funkce, je narušena její filtrační funkce a krev se může začít vylévat mezi placentu a stěnu dělohy, které jsou od sebe vznikajícím hematomem odtlačovány. Ohrožena může být matka i plod. Pokud začne krev prosakovat do dělohy, projeví se gynekologickým krvácením, což je v době těhotenství vždy důvodem k okamžité návštěvě gynekologa. Kromě krvácení se mohou objevit bolesti břicha a někdy i děložní kontrakce. Při úplném odloučení placenty může být krvácení masivní a u ženy se může rozvinout život ohrožující šokový stav a diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Plod je ohrožen nedostatečným přísunem kyslíku a může dojít k jeho úmrtí. V některých případech může být právě smrt plodu jediným projevem předčasného odloučení placenty.

 

 

Diagnostika

Při krvácení v těhotenství musí být žena co nejdříve vyšetřena gynekologem, ideálně v nemocničním zařízení. Stav placenty může být do značné míry zhodnocen ultrazvukovým vyšetřením a situace plodu pomocí kardiotokografu (sonda snímající přes břicho srdeční ozvy plodu). Je nutné znát a monitorovat základní životní funkce ženy včetně krevního tlaku a srdeční frekvence.

 

 

Léčba

Rozhodnutí o dalším postupu by měl rozhodnout zkušený gynekolog na základě individuální situace. V některých případech lze volit opatrné pozorování a vyčkávání vývoje dalšího stavu (zejména není-li plod dosud životaschopný mimo tělo matky), v akutních případech je nutné ukončení těhotenství porodem (většinou císařský řez) za současné podpory krevního oběhu matky a prevence vzniku šokového stavu (infúze, transfúze, apod).


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů