Pravý hermafroditismus (ovotestikulární porucha) je v podstatě skupinou vzácných stavů, které můžeme označit za typický příklad intersexuality. Jedinec s pravým hermafroditismem má přítomné pohlavní žlázy obou pohlaví, tj. varlata i vaječníky. Frekvence výskytu je malá a odhaduje se asi na 1 z 80,000 porodů.

Příčiny
Možných příčin vzniku pravého hermafroditismu je více. Může například dojít k chybnému oplodnění vajíčka dvěma spermiemi, přičemž jedna nese chromozom X a druhá Y. Část buněk zárodku ponese chromozomy XX a část XY. Další možností je oplodnění dvou vajíček (každé jednou spermií, přičemž jedna nese chromozom X a druhá Y) a jejich následné spojení za vzniku jednoho zárodku. I další eventuality jsou možné, ale ty jsou ještě složitější a nemá cenu se jim věnovat.


Projevy
Jak již bylo řečeno výše, jedinec s pravým hermafroditismem má varlata i vaječníky, ovšem může být přítomný i orgán, který histologicky obě žlázy kombinuje. Vnější pohlavní orgány mohou být mužské, ženské i obojetné. Jejich vzhled závisí na tom, v jaké míře jsou varlata zárodku schopná produkovat mužské pohlavní hormony a antimülleriánský hormon (více o těchto látkách najdete zde). V řadě případů nemusí být pravý hermafroditismus zpozorován až do dospívání, kdy s u jedince mužského vzhledu začne objevovat feminizace (např. růst prsů).


Diagnostika
Diagnóza zahrnuje vyšetření více specialisty. Na pohled mohou být přítomny odchylky zevního genitálu a abnormality se najedou při vyšetření karyotypu daného jedince. Existuje více možností, co lze nalézt, ale většinou jde o mozaiku 46,XX a 46,XY (to znamená, že všechny buňky budou mít 46 chromozomů, ale některé budou obsahovat XX a jiné XY).


Léčba
Poruchu nejde vyléčit a případné terapeutické postupy se tak mohou zaměřovat jenom na případné chirurgické a hormonální zásahy do organizmu dotyčného jedince ve snaze změnit jeho vzhled na více mužský, nebo ženský. Panuje shoda, že přístup musí být individuální a multidisciplinární, tj. řízený specialisty z více oborů včetně psychiatra.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů