Plazmaferéza (plasmaferéza) je zajímavý proces, který umožňuje získávat lidskou krevní plazmu, a který může být využit v terapii řady onemocnění.

 

Princip: Plazmaferéza znamená napojení lidského cévního systému na přístroj, kterým protéká krev, a následně je vracena zpět do těla. Během průchodu přístrojem nicméně dochází k důležitému procesu – krevní tekutina (plazma) je oddělována od krevních buněk. Toto oddělení může probíhat buď na principu polopropustné membrány, nebo na principu odstředivosti. Aby se krev v přístroji nesrážela, podávají se během plazmaferézy sloučeniny bránící jejímu srážení. Je-li člověk dárce krevní plazmy, odstraňuje se v přístroji jen její malá část a ta je pak v lékařských zařízeních k dispozici k terapeutickému podání pacientům.  

Druhou možností je, že napojený člověk je pacient, u kterého chceme odstranit větší množství krevní plazmy obsahující různé škodlivé látky (viz níže). V takovém případě se v plazmaferetickém přístroji odstraňuje podstatná část krevní plazmy a její ztráta musí být současně nahrazována nitrožilním podáváním speciálního doplňujícího roztoku (či vzácněji plazmou jiných dárců).

 

Význam: Jak již bylo řečeno výše, plazmaferézy se využívá v dárcovství krevní plazmy. Přístroj umožňuje získávat krevní plazmu, která je pak po dalších úpravách využitelná k podávání pacientům. Běžnými indikacemi jejího podávání jsou různé poruchy krevní srážlivosti ohrožující pacienta (např. vážnější předávkování Warfarinem, stavy související s diseminovanou intravaskulární koagulopatií), nebo úprava méně vážných poruch krevní srážlivosti před neodkladným chirurgickým zákrokem.

Z hlediska léčby chorob se plazmaferéza uplatňuje tam, kde potřebujeme odstranit z krve některé škodlivé látky vyskytující se v krevní plazmě. Obvykle se jedná o vážnější formy některých autoimunitních nemocí, kdy se potřebujeme zbavit autoprotilátek poškozujících různé tkáně a orgány. Příkladem mohou být nemoci, jako je myasthenia gravis, antifosfolipidový syndrom, Lambert-Eatonův syndrom, různé vaskulitidy, roztroušená skleróza mnohé další. Jinou možností využití plazmaferézy jsou situace, kdy se v krvi vyskytují škodlivé kryoglobuliny (kryoglobulinémie), imunokomplexy (protilátky navázané na antigeny) a bílkovina paraprotein (např. u mnohočetného myelomu).

 

Nevýhody: Plazmaferéza s sebou nese hlavně rizika spočívající v injekčním vytvoření vstupu do cévního systému člověka. Vpichy mohou krvácet a může dojít i k infekčním komplikacím. Odvádění krve z těla do přístroje a její návrat zpět může způsobit nerovnováhu v kardiovaskulárním systému s prudším poklesem krevního tlaku. Dalším problémem je riziko narušení vnitřního prostředí organizmu s vyšším rizikem poklesu krevní hladiny vápníku (hypokalcémie).


Zdroje
https://www.healthline.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů