Vaskulitidy jsou velice rozsáhlou a složitou skupinou chorob, které zde proberu pouze extrémně zjednodušeně. Ruku na srdce – ani většina lékařů této problematice nerozumí (kromě revmatologů) a já nejsem v tomto ohledu žádná výjimka.

 

Vaskulitida znamená zánětlivé postižení cév, většinou se jedná o tepny. V drtivé většině je příčinou autoimunitní zánět, tj. neinfekční zánětlivý proces vyvolaný naším vlastním imunitním systémem. Z historického hlediska známe i infekční vaskulitidy, příkladem je aortitida (zánět aorty) u pokročilých forem syfilis.

 

 

Příčiny

Přesné příčiny vzniku vaskulitid nejsou známy. Podobně jako u jiných autoimunitních nemocí se jedná o narušené zacílení imunitního systému proti našim vlastním tkáním, v tomto případě stěnám velkých, či malých tepen.

 

 

Rozdělení vaskulitid

Existuje celá řada dělení vaskulitid podle různých faktorů. Zřejmě nejpřehlednější je rozdělit vaskulitidy podle charakteru postižených tepen. Uvádím ty nejtypičtější, ovšem nutno dodat, že i ty jsou relativně vzácné.

 

a) Postižení drobných tepen – Do této skupiny patří například Henoch-Schönleinova purpura, Wegenerova granulomatóza, Churg-Straussové syndrom a Behcetův syndrom.
 

b) Postižení středních tepen – Tepny středního dosahu jsou postiženy u Bürgerovy nemoci, Kawasakiho nemoci a polyarteritis nodosa.
 

c) Postižení velkých tepen – Do této skupiny patří Takayasuova nemoc, temporální arteritida a polymyalgia rheumatica.
 

Kromě výše zmíněných klasických vaskulitid je nutno mít v potaz, že druhotné vaskulitidy mohou doprovázet i některá další revmatologická onemocnění jako je systémový lupus erythematosus, polymyozitidu a revmatoidní artritidu.


 

Projevy

Příznaky vaskulitid jsou velice proměnlivé a do značné míry závisí na přesném typu a rozsahu postižených cév. Může se vyskytovat zvýšení tělesné teploty, únava, bolesti svalů a kloubů, kardiovaskulární komplikace, projevy glomerulonefritid a mnohé další. Vaskulitidy bývají často spojeny s poškozením krevních cév se zvýšenou tendencí ke krvácení se vznikem petechií a dalších krvácivých komplikací. V postižených úsecích tepen navíc častěji vznikají aneurysmata a uzávěry, což může způsobit vymizení pulsu na některých tepnách. O konkrétních příznacích si můžete přečíst výše v seznamu zmíněných chorob.

 

 

Diagnostika a terapie

Tuto problematiku zmíním jenom velmi obecně vzhledem k velké složitosti a pestrosti vaskulitid. Kromě zjištěných klinických projevů a fyzikálního vyšetření jsou důležité krevní náběry (nález známek zánětu včetně vysoké sedimentace a CRP) včetně přímého sérologického potvrzení určitých autoprotilátek (protilátky napadající naše vlastní tkáně). V ideálním případě je vhodné získat vzorek tkáně napadené zánětem a jeho histologického vyšetření, které potvrdí zánětlivý proces v místních cévách. U větších cév je možné určit jejich postižení zánětem pomocí CT angiografie. Konkrétní diagnózy se pak většinou stanovují na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti určitého počtu diagnostických kritérií.

 

Základem terapie jsou vzhledem k vyvolávající příčině imunosupresiva, tj. léky tlumící imunitní systém. Existuje jich celá řada, v akutních fázích jsou vhodné kortikoidy, které však v chronické terapii často nahrazujeme jinými preparáty.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů