Vaskulitidy jsou velice rozsáhlou a složitou skupinou chorob, které zde proberu pouze extrémně zjednodušeně. Ruku na srdce – ani většina lékařů této problematice nerozumí (kromě revmatologů) a já nejsem v tomto ohledu žádná výjimka.

Vaskulitida znamená zánětlivé postižení cév, většinou se jedná o tepny. V drtivé většině je příčinou autoimunitní zánět, tj. neinfekční zánětlivý proces vyvolaný naším vlastním imunitním systémem. Z historického hlediska známe i infekční vaskulitidy, příkladem je aortitida (zánět aorty) u pokročilých forem syfilis.

 

Příčiny

Přesné příčiny vzniku vaskulitid nejsou známy. Podobně jako u jiných autoimunitních nemocí se jedná o narušené zacílení imunitního systému proti našim vlastním tkáním, v tomto případě stěnám velkých, či malých tepen.

 

Rozdělení vaskulitid

Existuje celá řada dělení vaskulitid podle různých faktorů. Zřejmě nejpřehlednější je rozdělit vaskulitidy podle charakteru postižených tepen. Uvádím ty nejtypičtější z nich, ovšem nutno dodat, že i ty jsou relativně vzácné.

a) Postižení drobných tepen – Do této skupiny patří například Henoch-Schönleinova purpura, Wegenerova granulomatóza, Churg-Straussové syndrom a Behcetův syndrom.

b) Postižení středních tepen – Tepny středního dosahu jsou postiženy u Bürgerovy nemoci, Kawasakiho nemoci a polyarteritis nodosa.

c) Postižení velkých tepen – Do této skupiny patří Takayasuova nemoc, temporální arteritida a polymyalgia rheumatica.

Kromě výše zmíněných klasických vaskulitid je nutno brát v potaz, že druhotné vaskulitidy mohou doprovázet i některá další revmatologická onemocnění jako je systémový lupus erythematosus, polymyozitidu a revmatoidní artritidu.

 

Projevy

Příznaky vaskulitid jsou velice proměnlivé a do značné míry závisí na přesném typu a rozsahu postižených cév. Může se vyskytovat zvýšení tělesné teploty, únava, bolesti svalů a kloubů, kardiovaskulární komplikace, projevy glomerulonefritid a mnohé další. Vaskulitidy bývají často spojeny s poškozením krevních cév se zvýšenou tendencí ke krvácení se vznikem petechií a dalších krvácivých komplikací. V postižených úsecích tepen navíc častěji vznikají aneurysmata a uzávěry, což může způsobit vymizení pulsu na některých tepnách. O konkrétních příznacích si můžete přečíst výše v seznamu zmíněných chorob.

 

Diagnostika a terapie

Tuto problematiku zmíním jenom velmi obecně vzhledem k velké složitosti a pestrosti vaskulitid. Kromě zjištěných klinických projevů a fyzikálního vyšetření jsou důležité krevní náběry (nález známek zánětu včetně vysoké sedimentace a CRP) včetně přímého sérologického potvrzení určitých autoprotilátek (protilátky napadající naše vlastní tkáně). V ideálním případě je vhodné získat vzorek tkáně napadené zánětem a jeho histologického vyšetření, které potvrdí zánětlivý proces v místních cévách. U větších cév je možné určit jejich postižení zánětem pomocí CT angiografie. Konkrétní diagnózy se pak většinou stanovují na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti určitého počtu diagnostických kritérií.

Základem terapie jsou vzhledem k vyvolávající příčině imunosupresiva, tj. léky tlumící imunitní systém. Existuje jich celá řada, v akutních fázích jsou vhodné kortikoidy, které však v chronické terapii často nahrazujeme jinými preparáty.

 

Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů