Os sacrum (kost křížová) je větší kost nepravidelného tvaru, která je součástí páteře a zároveň i kostěné pánve. Křížová kost vzniká srůstem 5 křížových obratlů (S1-S5). V horní části je kloubně spojena s pátým bederním obratlem (L5), v dolní části s drobnou kostí známou jako kostrč (coccyx) a na každé straně s kostí pánevní (os coxae). Skloubení s kostí pánevní označujeme jako SI skloubení (sakroiliakální kloub).

 

Stavba kosti křížové

Kost křížová má s trochu fantazie trojúhelníkovitý tvar, nahoře je nejširší a směrem dolů se zužuje. Na přední i zadní ploše kosti najdeme čtyři páry otvorů, které jsou v kontaktu s páteřním kanálem vertikálně probíhajícím zadní částí křížové kosti.

Horní ploše kosti křížové dominuje obratlové tělo bývalého obratle S1, které označujeme jako basis ossis sacri. Přední hranu této struktury nese název promontorium. Po stranách obratlového těla S1 najdeme dvě kloubní plochy, kterými je křížová kost skloubena s obratlem L5. Tato oblast je během života výrazně fyzicky namáhána.

Schéma - os sacrum jako součást kostěné pánve

 

Význam kosti křížové

Kost křížová je důležitou součástí páteře i pánve. Některé svaly upínající se na os sacrum se podílí na pohybu dolní končetiny v kyčli. V páteřním kanálu na úrovni křížové kosti se již nevyskytuje mícha, ale probíhají tudy směrem dolů míšní nervy (tzv. cauda equina). Ty se rozdělují na přední a zadní vlákna, která pak odstupují směrem ven otvory v křížové kosti.

 

Proč je to důležité?

  • Meziobratlová ploténka L5/S1 se nachází mezi obratlem L5 a horní částí křížové kosti. Poměrně často dochází k jejímu výhřezu, což má často za následek charakteristické dráždění míšního kořene S1 (bolest vystřeluje do dolní končetiny po její zadní straně až k malíku, je porucha stoje na špičkách). Více informací o výhřezu ploténky najdete v příslušném textu.

  • SI skloubení je důležité z hlediska stability, protože váhu těla přenáší z páteře na pánev a odtud na dolní končetiny. Záněty SI skloubení označujeme jako sakroiliitidy. Lze je diagnostikovat radiologicky a nález oboustranné symetrické sakroiliitidy je typický pro řadu autoimunitních a revmatických nemocí (např. Bechtěrevova nemoc, revmatoidní artritida apod.).

  • Zlomeniny kosti křížové se samostatně příliš často nevyskytují, mohou být nicméně součástí větších traumat pánve způsobených působením velkých sil.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů