Os coxae (pánevní kost) je poměrně náročné téma. Jde o párovou kost, která tvoří kostěný základ pánve. Má dosti složitý tvar a vzniká pevným srůstem tří menších kostí - kosti kyčelní (os ilium), kosti sedací (os ischium) a kosti stydké (os pubis). V dětství jsou tyto kosti spojené chrupavkou, ale během dospívání pevně srostou do jedné. Kromě složitého tvaru na kosti pánevní najdeme řadu různých útvarů nutných k zapamatování a do třetice všeho zlého je k tomu všemu kost pánevní klinicky dost důležitá, zejména pro porodnictví poměrně zásadně.

Schéma - pánevní kost

 

Stavba kosti pánevní

Pánevní kosti dominuje prohlubeň známá jako acetabulum, v níž se všechny tři kosti stýkají. Acetabulum tvoří jamku kyčelního kloubu, přičemž vlastní kloubní plocha acetabula má tvar písmene „C“

V přední části pánevní kosti je rameny sedací a stydké kosti ohraničený velký otvor, který označujeme jako foramen obturatum. Tento otvor je krytý membránou a prochází jím nervus obturatorius.

Horní část kosti pánevní zaujímá kost kyčelní. Většina její plochy je tvořena charakteristickou „lopatou“. Na lopatě najdeme několik výběžků (trnů), z nichž hlavní jsou horní spina iliaca anterior superior a spodní spina iliaca anterior inferior. Spina iliaca anterior superior je dobře hmatná (klidně vyzkoušejte) a je místem úponu vazu známého jako ligamentum inguinale, pod nímž probíhá klinicky důležitý tříselný kanál. Horní okraj lopaty se označuje jako crista iliaca. Mediálně jsou obě lopaty kosti kyčelní spojené s kostí křížovou (os sacrum) a vytváří tím zadní hranici pánve.

Úplně vepředu jsou obě pánevní kosti spojené vazivovou chrupavkou v tzv. symfýze. Symfýza je dosti pevná a posílená řadou vazivových vazů, ale přesto si zachovává určitou pružnost, což je velmi cenná vlastnost při porodu.

Schéma - kosti pánve

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny kosti pánevní jsou problematikou důležitou pro traumatology a najdeme je například při pádech z větší výšky a jako důsledek autonehod. Je jich více typů, může u nich dojít k narušení pánevního kruhu a případně k poranění důležitých lokálních anatomických struktur kostními úlomky. 

  • Pánev ohraničuje porodní cesty při přirozeném porodu, což je naprosto zásadní problematika pro gynekology. V tomto jednoduchém textu se spokojme se základními informacemi. Za prvé se ženská pánev svým tvarem odlišuje od mužské (základní tvar je v zásadě stejný, ale liší se různými číselnými parametry) a na ženské pánvi počítají gynekologové různé vnitřní a zevní rozměry a pomyslné roviny. Snadno měřitelné jsou zmíněné zevní rozměry, jako je distantia bispinalis (vzdálenost spina iliaca anterior superior obou stran, cca 26 cm), distantia bicristalis (vzdálenost nejvzdálenějších bodů crista iliaca obou stran, cca 28 cm) a distantia bitrochanterica (vzdálenost trochanter major obou femurů, cca 32 cm).

Schéma - základní zevní rozměry pánve

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů