Obecný text o nedostatku minerálů můžete najít zde.

Hypokalémie označuje stav, kdy je snížená hladina draslíku v krvi. Draselný iont (latinsky kalium) se ve vysokých koncentracích vyskytuje v buňkách a v krvi je ho poměrně malé množství, které odpovídá koncentraci 3,8-5,3 mmol/litr. Každá laboratoř se v hodnotách trochu liší, ale orientačně to platí. Sníží-li se hladina draslíku pod 3,8 mmol/litr, mluvíme o hypokalémii. Podobně jako hyperkalémie (zvýšená hladina draslíku v krvi), může i hypokalémie způsobit rychlou a nečekanou smrt. 

 

Příčiny: Příčin snížení koncentrace draslíku v krvi je celá řada, uvedu ty nejdůležitější a nejpochopitelnější.

1. Užívání léků snižujících koncentraci draslíku – Snižování draslíku způsobují některé léky ze skupiny diuretik, které podporují močení a zvyšují ztráty draslíku v moči. Klasickým příkladem je sloučenina známá jako furosemid (léky jako Furosemid, Furon, Furorese apod.). Je to často užívaný lék při léčbě srdečního selhávání a vysokého tlaku. Tím, že podporuje močení, umožňuje vyšší ztráty tělních tekutin, což sníží tlak a uleví srdci, které nemusí pumpovat tak velký objem. Ztráty draslíku jsou vedlejším efektem, a proto je nutné člověku s nově nasazeným furosemidem občas laboratorně zkontrolovat krev a zjistit z ní koncentraci draslíku.

 

2. Snížení hladiny krevního cukru – Draslík je úzce provázán s krevním cukrem (tj. glukózou). Detaily nebudu uvádět, ale sníží-li se hladina krevního cukru, poklesne hladina draslíku (a naopak). Nebezpečné to může být u pacientů s cukrovkou v situaci, kdy jsou do nemocnice přivezeni s příliš vysokou hladinou krevního cukru. Vzhledem k vysoké hladině cukru mívají hyperkalémii. Jakmile jim začneme hladinu cukru snižovat izulinem a infuzemi, dojde i k prudkému poklesu draslíku. Draslík se z krve přesune do buněk a hyperkalémie se může poměrně rychle a zrádně změnit v hypokalémii.

 

3. Nedostatečný přísun draslíku v potravě – Poměrně velké množství draslíku se nachází v ovoci a zelenině. Na draslík je bohaté především peckovité ovoce.

 

4. Ztráty draslíku trávicím traktem – K větším ztrátám iontů dochází při déletrvajících průjmech a při nadměrném zvracení.

 

5. Hyperaldosteronismus – Tato hormonální porucha je způsobena nadměrnou produkcí hormonu aldosteronu v nadledvinách. Častou příčinou je Connův syndrom, kdy problém leží v nadledvinách. Nemocný začne trpět vysokým krevním tlakem a hypokalémií.

 

6. Bartterův syndrom - Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění, kdy vlivem poruchy ledvinných kanálků dochází ke ztrátám iontů (mezi nimi také draslíku) a tekutin do moči.

 

7. Renální tubulární acidóza - Toto vzácné onemocnění narušuje udržování vnitřního prostředí ledvinami a důsledkem je rozvoj metabolické acidózy a hypokalémie.

 

Projevy: Projevy nemusí být vůbec přítomné. Jak se hladina draslíku snižuje, může se objevit únava, svalová slabost, zácpa, dochází k určitým změnám na EKG (pro mediky: oploští se vlna T, sníží se voltáž QRS komplexu, prodlouží se PR interval apod.), zrychlí se srdeční akce (tachykardie) a v nejhorším případě se může náhle zastavit srdce, což je smrtící komplikace hypokalémie. U hyperkalémie je konečný důsledek stejný.

 

Diagnostika: Hladinu krevního draslíku lze snadno zjistit v laboratoři z běžného náběru krve. EKG nález je sice hezká věc, ale jde podle mne spíše o učebnicovou záležitost. Podezření na hypokalémii sice teoreticky udělat můžeme, ale 100% a snadnou diagnózu uděláme jedině z krve.

 

Léčba: Oproti hyperkalémii je léčba mnohem snadnější (a méně zajímavá). Má člověk málo draslíku? Tak mu ho prostě dodáme. Záleží na konkrétním případě. Poklesne-li draslík příliš, můžeme s rychlým efektem podat draslík v infuzích (my většinou používáme 10-40 mililitrů 7.5% KCl do 500 ml infúze). Dlouhodoběji se podává draslík v tabletkách (např. Kalium Chloratum, Kalnormin). Samozřejmě pak musíme pacienta zkontrolovat, abychom mu nezpůsobili hyperkalémii.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů