Pyrimidiny jsou sloučeniny, které tvoří důležitou část DNA a RNA. Mezi hlavní pyrimidinové nukleové báze patří cytosin, thymin a uracil.

 

Tvorba pyrimidinů

Syntéza pyrimidinů „de novo“ (tj. „od nuly“) je dosti složitý proces. Na začátku syntézy je aminokyselina glutamin, která je přeměněna na karbamoyl-fosfát a následně celá série reakcí vede ke vzniku uridinmonofosfátu (UMP) a ten je dále přeměňován na ostatní pyrimidiny. Pro základní pochopení to takto plně postačuje.

 

Rozklad pyrimidinů

Pyrimidiny se řadou reakcí odbourávají na různé jednoduché sloučeniny (např. alanin), CO2 a amoniak (NH3). To je oproti metabolismu purinů na jednu stranu nevýhoda, protože amoniak je jedovatý a musí být detoxikován na močovinu. Na druhou stranu v metabolismu purinů vzniká v vodě nepříliš dobře rozpustná kyselina močová a ta může způsobovat řadu problémů.

Schéma - velmi zjednodušené schéma syntézy a rozkladu pyrimidinů

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů