Skip to main content

Maturita - Čeština

Je to již několik let, co jsem odmaturoval na GHB v Havlíčkově Brodě. Při dělání pořádku v počítači se mi nicméně nedávno povedlo najít několik desítek vypracovaných otázek z českého jazyka (přesněji řečeno z literatury) z té doby. Rozhodl jsem se je dát na stránky, třeba se budou nějakému budoucímu maturantovi hodit.

 

1. Starší česká literatura

2. Husitská literatura

3. Renesance světová

4. Renesance česká

5. Barokní literatura

6. Národní obrození

7. Lidová slovesnost

8. Světový romantismus

9. Český romantismus

10. Počátky realismu v české literatuře

11. České divadlo od Národního obrození po poč. 20. stol.

12. Divadlo a drama v 1. pol. 20. stol.

13. Májovci

14. Ruchovci a Lumírovci I.

15. Ruchovci a Lumírovci II.

16. Český kritický realismus a naturalismus

17. Světový realismus

18. Česká moderna

19. Protispolečenští buřiči

20. I. světová válka v české literatuře

21. I. světová válka v zahraniční literatuře

22. Česká meziválečná poezie

23. Česká meziválečná próza

24. Karel Čapek

25. Česká literatura za okupace

26. Obraz II. světové války a osvobození v české literatuře

27. Česká poezie po 2. světové válce

28. Česká próza po 2. světové válce

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů