Existuje celá řada stavů, jejich hlavním příznakem ke zvýšená tendence ke krvácení. Některé jsou vrozené a jiné jsou získané. Dodejme, že výraznou většinu tvoří právě ty získané. Než se dostaneme k vlastním příčinám krvácivosti, musíme však znát některé základní informace o srážení krve.

Srážení krve je velmi složitý proces, na jehož konci je krevní sraženina (trombus). Tento proces musí být v našem organizmu v dynamické rovnováze s rozpouštěním krevních sraženin. Tato rovnováha musí zaručit, že v případě potřeby se vytváří krevní sraženiny, které brání krvácení, na druhou stranu však nesmí vznikat nadbytečné sraženiny, které by ucpávaly krevní cévy.

Proces vzniku krevní sraženiny zahrnuje tři základní faktory. Prvním faktorem je reakce poraněné cévní stěny, která se kontrahuje a tím zmenšuje existující ránu. Druhým faktorem je správná funkce krevních destiček, které se složitým procesem začnou shlukovat a vytvoří primární zátku. Třetím faktorem je tzv. koagulační kaskáda, což je soubor řady proteinů cirkulujících v krvi. Při poranění se tyto proteiny (označované jako koagulační faktory) začnou postupně aktivovat a na konci této kaskády je sloučenina fibrin, která se váže na krevní destičky a pomáhá stabilizovat krevní sraženinu - vzniká definitivní trombus.

 

Příčiny:

Z výše uvedeného poměrně logicky vyplývá, že za zvýšenou krvácivostí stojí poruchy cévní stěny, poruchy destiček, nebo poruchy v koagulační kaskádě.

I. Poruchy cévní stěny

Do této skupiny patří některé vrozené poruchy pojiva, kdy jsou cévní stěny abnormálně křehké a mohou častěji praskat (např. Ehlers-Danlosův syndrom). Ze získaných poruch jde zejména o nedostatek vitaminu C, který je nutný pro správnou strukturu cévních stěn. Dalšími získanými poruchami cévní stěny jsou zánětlivá onemocnění známá jako vaskulitidy. U vaskulitid je integrita cév (většinou tepen) narušena chronickým zánětlivým procesem.

 

II. Nemoci krevních destiček

U nemocí krevních destiček může být krvácení vyvoláno jejich sníženým počtem, nebo poruchou jejich funkce.

  • Abnormální funkce krevních destiček se objevuje například u Von Willebrandovy nemoci, kdy se destičky nesprávně shlukují. Bezkonkurenčně nejčastější poruchu funkce krevních destiček nicméně zcela záměrně vyvoláváme podáváním speciální skupiny léků na ředění krve. Tato skupina léků se označuje jako protidestičkové (antiagregační) léky a patří mezi ně sloučeniny, jako je kyselina acetylsalicylová, clopidogrel a další. Více si přečtěte v textu o lécích na ředění krve.

 

III. Poruchy koagulační kaskády

1. Vrozené poruchy koagulačních faktorů - Existuje celá řada vrozených poruch jednotlivých koagulačních faktorů, která narušuje koagulační kaskádu a zvyšuje krvácivé komplikace. Klasickým příkladem je hemofilie (porucha koagulačního faktoru VIII nebo IX).

2. Choroby a selhání jater - Jaterní tkáň je důležitá pro tvorbu řady koagulačních faktorů a nemoci jaterní tkáně spojené s narušením jejich funkce proto vede ke zvýšení tendence ke krvácení. Krvácení se může objevit u akutního selhání jater nebo chronického zhoršování jejich funkce u jaterní cirhózy.

3. Nedostatek vitaminu K - Vitamin K je nutný pro tvorbu některých koagulačních faktorů a jeho nedostatek je proto spojený s vyšším rizikem krvácení.

4. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie - Tuto poruchu označujeme jako DIC a bývá přítomen u závažných stavů, kdy dochází k rozvratu vnitřního prostředí a koagulačního systému. Nadměrná aktivita koagulační kaskády vede ke vzniku nežádoucích krevních sraženin v malých cévách a k vyčerpání koagulačních faktorů, což je následováno nadměrným krvácením. DIC je nutno považovat za život ohrožující stav.

5. Léky - Existuje celá řada léků proti srážení krve, které se zaměřují na různá místa koagulační kaskády. Všechny tyto léky mohou způsobit krvácivé komplikace. Příkladem jsou sloučeniny, jako je Warfarin, heparin, nízkomolekulární hepariny, dabigatran, rivaroxaban, apixaban a mnohé další. Detaily si přečtěte v textu o lécích na ředění krve.

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů