Koniotomie je spolu s koniopunkcí zákrokem určeným pro urgentní situace, který slouží k neodkladnému zajištění průchodnosti dýchacích cest.

Princip: Základem koniotomie je invazivní vytvoření přístupu do rozhraní horních a dolních dýchacích cest za pomoci ostrého nástroje. Ideálním místem je přední strana krku v místě tzv. ligamentum conicum, což je pojivová tkáň mezi chrupavkou štítnou a prstencovou v místě, kde hrtan přechází do průdušnice. V ideálním případě se zákrok provádí sterilním ostrým nástrojem a po vytvoření otvoru v ligamentum conicum se do dýchacích cest zasune tracheostomická kanyla.


Příprava: Vzhledem k tomu, že koniotomii považujeme za akutní zákrok, který má zachránit život, žádná příprava pacienta není nutná (a vzhledem k okolnostem ani možná).


Indikace: Koniotomii lze využít v případech, kdy došlo k uzávěru dýchacích cest nad oblastí hrtanu a my nejsme schopni tento uzávěr odstranit. Příkladem je závažný úraz hlavy a obličeje a otok tkání hlavy a horního krku (např. silná alergická reakce). Koniotomie může být samozřejmě zvážena i v jiných akutních situacích, kdy je nutné zprůchodnit dýchací cesty, ale není možné provést klasickou intubaci.


Nevýhody: Koniotomii by měl provádět člověk, který má zkušenosti s intenzivní medicínou, a který měl příležitost si zákrok alespoň „nanečisto“ vyzkoušet. Netrénovaný člověk bez zkušeností může neodborným přístupem způsobit komplikující poranění důležitých anatomických struktur krku včetně cév, nervů a štítné žlázy.


Zdroje
https://en.wikipedia.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů