Náhlá srdeční smrt je obávaný odborný termín, který označuje nečekané úmrtí člověka z důvodu akutního selhání srdce jako pumpy. Náhlá srdeční smrt může postihnout prakticky kohokoliv, velkou tragédií jsou náhlá úmrtí mladých sportovců.

Podstatou mechanizmu náhlé srdeční smrti je zástava srdeční činnosti z důvodu závažných poruch rytmu jako je komorová tachykardie nebo fibrilace komor, méně často je důvodem asystolie (srdce nepumpuje a na EKG je rovná čára), nebo tzv. bezpulzová elektrické aktivity (na EKG vidíme elektrickou aktivitu, ale srdce nepumpuje).

 

Příčiny

Jaká je příčina vzniku zmíněných stavů? Někdy si tím nejsme jisti a k náhlé srdeční smrti dojde u člověka se zcela zdravým srdcem. S tím nedokážeme nic nadělat, takový je prostě život. Známé ovšem některé stavy, které riziko náhlé srdeční smrti zvyšují a právě o tyto pacienty má medicína velký zájem. Riziko vzniku náhlé srdeční smrti je vyšší u pacientů  s ischemickou chorobou srdeční (zejména s jejími akutními formami, jako je infarkt mokardu), s kardiomyopatiemi (zejména hypertrofická, dilatační a arytmogenní dysplazie pravé komory), s myokarditidami, s vrozenými srdečními vadami, těžšími chlopenními vadami, apod. Ze vzácných vrozených stavů byla náhlá srdeční smrt pozorována např. u CPVT. Za rizikové pacienty musíme označit i ty, kteří sice žádnou ze zmíněných chorob srdce nemají, ale mají v předchozí anamnéze záchyt závažné arytmie, jako je fibrilace komor nebo komorové tachykardie.

 

Projevy

Bez ohledu na přesný mechanizmus a příčinu jsou projevy víceméně stejné. Akutní porucha srdeční funkce naruší přísun kyslíku do mozku a člověk náhle ztrácí vědomí. Těžké poškození mozku a následná smrt mozku nastávají do několika minut.

 

Diagnostika

Zde bych obecně řekl, že zásadní je včasná diagnóza těch stavů, které zvyšují riziko vzniku náhlé srdeční zástavy (viz příčiny). Přečíst více si o konkrétní diagnostice můžete v textech, které jsem jim věnoval. Diagnóza je nicméně krajně obtížná až nemožná u člověka, který má bezpříznakové onemocnění srdce a u nějž je náhlá srdeční smrt prvním příznakem. V takovém případě se řada srdečních nemocí najde až při pitvě.

 

Léčba

Při náhlé srdeční zástavě je jediným řešením neodkladná kardipulmonální resuscitace, která je buď úspěšná, nebo nikoliv. Většinou je nicméně neúspěšná a tak by základem měla být preventivní léčba, která závisí na tom, zda a jaké je je přítomno nějaké onemocnění srdce. Pokud je nemoc srdce neléčitelná a riziko vážné arytmie trvá, může být nutné trvalé podávání léků ze skupiny antiarytmikimplantace ICD přístroje nebo katetrizační ablace srdce s nalezením a nebolestivým "spálením" buněk, které mohou poruchy rytmu vyvolat.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://my.clevelandclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů