Arytmická bouře je nebezpečný stav, při kterém je člověk ohrožen závažnými poruchami srdečního rytmu. Arytmická bouře má svou definici – jde o epizody minimálně tří závažných poruch rytmu (zejména komorových tachykardií) v průběhu jednoho dne, přičemž tyto arytmie jsou hemodynamicky významné a vyžadují přerušení zevním zásahem.

 

Příčiny: Příčiny arytmické bouře v podstatě odpovídají příčinám vzniku komorových tachykardií, někdy je ovšem téměř nemožné příčinu odhalit. Frekvence pozorovaných arytmických bouří se zvýšila s implantacemi přístrojů ICD. To samozřejmě neznamená, že by přístroje byly za arytmické bouře zodpovědné, ale jejich manifestace je u pacientů s ICD více viditelná a navíc přístroj umožní jednotlivé záchvaty komorové tachykardie přežít, takže mohou být určeny.

 

Projevy: Arytmická bouře se projeví příznaky opakované komorové tachykardie, které mohou zahrnovat nepříjemně vnímané stavy slabosti s bušením srdce a někdy i bolestmi na hrudi. Při narušení dodávky kyslíku do mozku se objevuje náhlé bezvědomí (synkopa). Má-li dotyčný člověk implantovaný přístroj ICD, je kromě výše zmíněných příznaků hlavním projevem arytmické bouře opakovaný nepříjemně vnímaný elektrický výboj vyslaný přístrojem.

 

Diagnostika: Diagnózu určíme při potvrzení opakujících se závažných poruch srdečního rytmu během jednoho dne. Má-li pacient ICD, je to jednodušší, protože nás informuje o výbojích a u moderních přístrojů lze z jejich paměti zjistit důvody těchto výbojů. U pacienta bez ICD je to mnohem složitější a správná diagnóza bude určena jen tehdy, pokud se kvůli příznakům dostane do nemocnice na monitorované lůžko, kde budou opakující se běhy komorových tachykardií zpozorovány.

 

Léčba: Nejprve je nutné zjistit, zda není přítomen nějaký snadno odstranitelný faktor, který by opakované arytmie mohl spouštět (např. poruchy koncentrace minerálů v krvi apod.). Další léčebný přístup se bude lišit podle toho, zda má pacient ICD přístroj, nebo nikoliv.

U pacienta bez ICD se podávají antiarytmika a zvažuje se implantace ICD.

U pacienta, který prodělává arytmickou bouři, a již má implantovaný ICD, se obvykle musí podávat léky ze skupiny sedativ, aby se snížilo vnímání elektrických výbojů (u těžších případů se pacienti uvedou do celkové anestezie), podávají se antiarytmika a někdy se provádí radiofrekvenční ablace, která má za cíl narušit vznik a šíření patologických vzruchů srdeční svalovinou.

 

Zdroje

https://www.iakardiologie.cz

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.uptodate.com

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů