Klostridiové infekce jsou pestrou skupinou infekčních onemocnění. Klostridie (clostridia) jsou tyčinkovité bakterie, které se poměrně často nachází v kyselých půdách. Bakterie této skupiny nemají obecně řečeno v lásce kyslík a jsou typické tvorbou řady toxinů. Mohou způsobovat řadu infekčních stavů, které mohou mít velmi pestré příznaky, komplikace a liší se svou nebezpečností. Některé jsou v podstatě banální, jiné mohou člověka snadno ohrozit na životě. Jaké infekce způsobené klostridiemi známe?

1. Botulismus – Botulismus je velice nebezpečná choroba, která je vyvolána botulotoxinem produkovaným bakterií clostridium botulinum. Botulotoxin je prudký jed, působí na nervosvalové ploténce, vyřazuje její funkci a působí tak ochrnutí příčně pruhované svaloviny. Bakterie nesnáší kyslík a můžeme ji tak najít například ve zkažených uzavřených konzervách.

2. Tetanus – Toto smrtelně nebezpečné onemocnění je způsobeno podtypem známým jako clostridium tetani. Bakterie proniká do organizmu při poraněních kůže a v organizmu vytváří nebezpečný tetanotoxin, který způsobuje nekontrolovatelné stahy svalů. Tetanus je velmi nebezpečná choroba, která může způsobit udušení při obrně dýchacích svalů, jeho výskyt v civilizovaných státech je nicméně minimální díky účinnému a dostupnému očkování.

3. Plynatá sněť – Plynatá sněť je zvláštním podtypem sněti (gangrény), při které jsou měkké tkáně těla (obvykle jde o končetiny) napadeny klostridiemi. Častým původcem je clostridium perfringens. Při průniku bakterií do organizmu vzniká těžký zánět vedoucí k odumírání tkání za vzniku četných plynných produktů, při pohmatu plyn ve tkáni třaská. Plynatá sněť je velice závažný stav, který bývá nutné řešit neodkladnou amputací postižené končetiny.

4. Otrava z jídla – Otravu z jídla většinou způsobuje toxin bakterie clostridium perfringens typ A, který po požití vyvolává krátkodobé (ale silné) trávicí obtíže, jako jsou průjmy, nechutenství, nevolnost a zvracení. Tepelná úprava potravin toxin nicméně většinou zlikviduje.

5. Nekrotizující enteritida – Toto naštěstí vzácné střevní onemocnění vzniká vlivem toxinu bakterie clostridium perfringens typu C. Vyskytuje se u podvyživených jedinců s oslabenou imunitou a má podobu těžkého zánětu tenkého střeva se vznikem vředů na sliznici, bolestmi břicha a nálezem krve ve stolici. Existuje vysoké riziko protržení střeva, vzniku septického stavu, šoku a smrti.

6. Klostridiové záněty tlustého střeva – Odborně mluvíme o klostridiových kolitidách. Onemocnění je způsobeno toxinem bakterie clostridium difficile. V dnešní době je nejčastější příčinou této infekce podávání širokospektrých antibiotik, která „vyhubí“ běžné střevní bakterie a tím se v tlustém střevě uvolní místo pro množení klostridií. Clostridium difficile v našich střevech normálně žije, ale jeho počet je nízký právě díky tlumícímu vlivu ostatních bakterií. Vzniklé onemocnění se projevuje především horečkou a průjmy. Těžší formy probíhají pod obrazem pseudomembranózní kolitidy, kdy se na sliznici tlustého střeva objevují žlutavé blány.

 

Přehled

Clostridium botulinum – botulismus

Clostridium tetani – tetanus

Clostridium perfringens typ A – otrava z jídla

Clostridium perfringens typ C – nekrotizující enteritida

Clostridium perfringens (více kmenů) – plynatá sněť

Clostridium difficile – klostridiová kolitida (pseudomembranózní kolitida)

 

Diagnostika a léčba

Záleží na konkrétní chorobě, zejména léčebné postupy se mohou velice odlišovat. Odkazuji vás proto na výše zmíněné texty věnované jednotlivým chorobám.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů