Hypertonická retinopatie je poměrně časté onemocnění oka. Název nám říká v podstatě vše. Jde totiž o postižení oční sítnice (retina) vlivem vysokého tlaku (hypertenze). Raná stádia nemusí způsobovat žádné obtíže, ale u její pokročilých forem se může objevit zhoršení zraku, a proto je vhodné si o této chorobě něco říci. 

 

Příčiny: Hlavním problémem je dlouhodobě neléčený (či nedostatečně léčený) vysoký krevní tlak. Postižena je sítnice, což je vnitřní vrstva oční koule. Přesněji řečeno jsou poškozovány drobné cévy v sítnici. Narušuje se jejich struktura, stěna cév se ztlušťuje, některé cévy se mohou zužovat a někdy dokonce uzavírat. Postižené cévy získávají klikatý tvar. Kvůli narušené stěně může z cév do okolí unikat malé množství krevní plazmy. Náchylnost cév k poškození bývá vyšší u kuřáků a u lidí s cukrovkou (u nich mohou kromě toho vznikat změny typické pro diabetickou retinopatii). V těžkých případech se může objevit i otok papily zrakového nervu.

 

Projevy: Lehké formy hypertonické retinopatie se nijak neprojevují, u pokročilých a těžších forem se objevuje pozvolné zhoršování kvality zraku. Další příznaky nebývají přítomny. U náhlého vysokého zvýšení krevního tlaku (tzv. maligní hypertenze) se může stav projevit bolestmi očí a rozmazaným viděním. 

 

Diagnostika: Základem diagnostiky hypertenzní retinopatie je vyšetření očního pozadí, kde lékař uvidí charakteristické změny na sítnici.

 

Léčba: Základem terapie a zejména prevence dalšího zhoršování je co nejdůkladnější kompenzace krevního tlaku pomocí léků. Již vzniklé změny na očním pozadí se příliš kvalitně řešit nedají, i když se provádějí studie s biologickou léčbou (zkouší se podávání preparátů ovlivňujících novotvorbu cév).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů