Ochrnutí hlasivek je velmi nepříjemný a vážný stav, který může postiženého ohrozit na životě. Hlasivky jsou dva sliznicí pokryté vazy, které se nachází v hrtanu. Při vydechování vzduchu pohyby hlasivek kladou různý odpor vydechovanému vzduchu a vytváří se zvuk, který je základem lidské řeči.


 

Příčiny

Každá z obou hlasivek je ovládána větvemi blízko uložených nervů (nejdůležitější z nich je tzv. nervus laryngeus recurrens), který je velmi citlivý a může být snadno poškozen. Poškození nervu má za následek ochrnutí té hlasivky, která je jím inervována, při poškození obou nervů ochrnou obě hlasivky. K poškození nervu může dojít při úrazech krku, při operačních zákrocích na krku (velmi rizikové jsou operace štítné žlázy), u lokálně rostoucích nádorů (nádory krku a hrudníku). V určitých případech není příčina zjištěna a předpokládá se vliv některých virových infekcí. Ochrnutí může být dočasné nebo trvalé.

 

Projevy

Jde o to, zda je ochrnutá jedna, nebo obě hlasivky a jak závažné ochrnutí je. Nedostatečně hybná hlasivka klade odpor proudícímu vzduchu a způsobuje chrapot a zhrubnutí hlasu. Pokud je ovšem ochrnutí oboustranné a těžšího stupně, pak tkáň hlasivek výrazně zúží dýchací cesty a člověk se může začít dusit. Při výdechu může zvukový proud procházející přes zúžené místo způsobovat vznik chrčivého a pískavého zvuku označovaného jako stridor, dráždění zúžených dýchacích cest vede ke kašli.

Při poškození zmíněných nervů může být narušena celková inervace hrtanu a jeho záklopky s poruchami uzavírání záklopky hrtanové při polykání. Objevují se pak poruchy polykání s rizikem vdechnutí potravin nebo tekutin s epizodami kašle při jídle.

 

Diagnostika

Člověk s poruchami hlasu a obtížemi s dechem je většinou vyšetřen lékařem na ušním-nosním-krčním (ORL), který může pomocí speciálních vyšetřovacích nástrojů zobrazit hlasivky a objevit jejich ochrnutí. Pokud je podezření na přítomnost nějakého útvaru utlačujícího nervy hlasivek, pak je vhodné doplnit vyšetření pomocí některé zobrazovací metody jako je ultrazvuk nebo popřípadě CT vyšetření, či magnetickou rezonanci.

 

Léčba

Léčba spočívá v rehabilitaci hlasu. Pokud jsou potíže závažnější, mohou být prováděny chirurgické zákroky ve snaze upravit tvar hlasivek tak, aby co nejméně překážely proudění vzduchu s co nejlepším zachováním hlasu (což se velmi snadno řekne, ale o to obtížněji provede). Nejtěžší případy, které nejsou jinak řešitelné, si ovšem mohou vynutit i provedení trvalé tracheostomie, tj. vyvedení průdušnice na povrch krku pod zúženým místem. Je to sice pro pacientův život dosti drastický zákrok, ale zachrání ho před udušením.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů