Germinální centrum je centrální oblast aktivních lymfatických folikulů, kde dochází k aktivaci B-lymfocytů po kontaktu s určitým antigenem. Na jejich aktivaci se podílí T-lymfocyty a dendritické buňky. Zralé B-lymfocyty pak slouží k produkci protilátek a část jich zůstává v organizmu jako tzv. paměťové buňky. Germinální centrum je při běžném histologickém barvení světlejší než okolní zbytek folikulu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů