Foster-Kennedyho syndrom je relativně vzácný stav, který úzce souvisí s problematikou nádorů mozku a jeho příznaky tak spadají do problematiky neurologické.

 

Příčiny: Syndrom může vzniknout při růstu mozkových nádorů v oblasti předního mozkového laloku. Nádor utlačuje (nezhoubné nádory), či přímo poškozuje (zhoubné nádory) okolní mozkovou tkáň + hlavové nervy a postižení těchto struktur se pak projeví příznaky syndromu. Kromě toho se mohou přidat celkové příznaky ze zvýšení nitrolebního tlaku.

 

Projevy: Na straně růstu nádoru dochází k přímému útlaku zrakového a čichového nervu, které v blízkosti probíhají. To vede k poruše zraku (výpadek zrakového pole) a poruše čichu na straně nádoru. Nárůst hmoty v mozku začne způsobovat nitrolební přetlak a způsobí příznaky, jako je nevolnost a zvracení. Přetlak v hlavě pak způsobí otok (edém) papily zrakového nervu na druhém oku. Tento otok lze zjistit při očním vyšetření. Vzhledem k tomu, že přední lalok v sobě nese řadu informací o osobnosti a sociálních návycích, může docházet k jejich narušení - změny osobnosti, agresivita, vulgárnost, sprostá slova, společensky nevhodné chování, apod.

 

Diagnostika: Základní je neurologické vyšetření doprovázené CT vyšetřením mozku. Cenné je i vyšetření očním lékařem, které může zjistit otok zrakového nervu v oku na protilehlé straně než je nádor. Dnes je použití CT mozku tak rozšířené, že nádor v dané lokalizaci je obvykle objeven ještě předtím, než se syndrom plně rozvine.

 

Léčba: Terapie se nijak neliší od léčby ostatních nádorů mozku. Provádí se chirurgické odstranění, je-li to možné. U malých ložisek se někdy využívá i Leksellův gama nůž.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů