Feochromocytom je zajímavý typ nádoru nadledvin, který vychází z jejich dřeně. Většinou je nezhoubný (někdy však může být i zhoubný a vytvářet metastázy), ale přesto může ohrožovat nemocného na životě. Proč tomu tak je? To si povíme níže.

 

Nadledviny jsou párový orgán produkující řadu hormonů. Nacházejí se v našem těle na horním pólu obou ladvin (odtud jejich název). V kůře nadledvin se produkují hormony jako jsou mineralokortikoidy a glukokortikoidy. Ve dřeni nadledvin se tvoří hormony známé jako katecholaminy, které se pak mohou uvolňovat do krevního oběhu. Z těchto hormonů je asi nejznámější adrenalin. Adrenalin (a ostatních katecholaminy) se z nadledvin uvolňují zejména při strachu a ve stresu a mají řadu účinků - zvyšují krevní tlak, zrychlí srdeční činnost, rozšiřují zornice, rozšíří cévy ve svalech, zúží cévy v kůži a mnoho dalších. Všechny výše uvedené účinky pomáhají našemu tělu přizpůsobit se stresové situaci.

 

Feochromocytom je nádor, který vzniká z buněk tvořících a uvolňujících adrenalin. Z toho pak vyplývají projevy i komplikace tohoto nádorového onemocnění.

 

 

Příčiny: Přesné příčiny vzniku feochromocytomu nejsou známé. Předpokládá se vliv genetiky, protože feochromocytom se někdy vyskytuje jako rodinné onemocnění. Existuje souvislost výskytu feochromocytomu s neurofibromatózou, Von Hippel-Lindauovým syndromem a kromě toho může být feochromocytom přítomen u některých podtypů MEN syndromu.

 

 

Projevy: Projevy feochromocytomu spočívají v jeho nadměrné tvorbě a občasném pulzovitém vylučování adrenalinu do krevního oběhu. Na člověku se tak začnou projevovat záchvatovité účinky vysoké hladiny adrenalinu. Patří mezi ně vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, rychlé bušení srdce, pocení, zblednutí (zúžení krevních cév v kůži), pocity úzkosti a hubnutí. Závažným důsledkem vlivu velkých dávek adrenalinu na srdce a cévy (příliš zvýšený tlak a pulz) může být i srdeční selhání a v konečném důsledku i smrt.
 

Pozn: Na patologii s oblibou označovali feochromocytom jako „nádor deseti procent“. Je to proto, že v 10% je tento nádor zhoubný (tvoří metastázy), v 10% se nachází mimo nadledvinu, v 10% se vyskytuje u dětí, v 10% mu chybí klasické projevy, v 10% se nachází v obou nadledvinách současně apod.

 

 

Diagnostika: Lékař pojme podezření při klinických projevech nemoci. Záchvatovitě zvýšený krevní tlak, pocení a bušení srdce mohou lékaři leccos napovědět. Pokud zjistíme, že se v rodině daného člověka feochromocytom vyskytl, má to také svou váhu. Při použití zobrazovacích metod jako je ultrazvuk břicha nebo CT vyšetření je možné nalézt v nadledvině nádorovou masu. Význam má také stanovování látek metanefrin a normetanefrin v moči. Tyto látky totiž vznikají v našem těle z adrenalinu a močí se vylučují. Je-li jejich hladina zvýšená, svědčí to pro zvýšenou tvorbu adrenalinu. Pro vyhledání nádorové tkáně vyskytující se mimo nadledviny se využívají prostředky nukleární medicíny.

 

 

Prevence: Prevence neexistuje. Nejsme schopni předejít vzniku tohoto nádoru u konkrétního člověka.

 

 

Léčba: Nejlepším možným řešením je chirurgické odstranění postižené nadleviny i s nádorem. Před operací se preventivně podávají léky, které zjednodušeně řečeno tlumí účinky adrenalinu. Je to proto, že při operaci se z odstraňováného nádoru může vyloučit příliš velké množství adrenalinu a člověka usmrtit.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů