Vena subclavia (podklíčková žíla) je mohutná žíla, která vede krev z příslušné horní končetiny. Je pokračováním vena axillaris a vlévá se spolu s vena jugularis interna do stranově příslušné vena brachiocephalica. Vena subclavia sice probíhá v blízkosti stejnojmenné tepny, ale na rozdíl od ní neprochází uvnitř fissura scalenorum, ale prochází před tímto anatomickým prostorem.

Během svého průběhu do vena subclavia shora ústí stranově příslušná vena jugularis externa a speciálně do vena subclavia sinistra (tj. do levé podklíčkové žíly) ústí ductus thoracicus (hrudní mízovod).

 

Klinický význam

Vena subclavia bývá jednou z hlavních žil, do které lze vpichem duté jehly dle Seldingerovy techniky zavést speciální vodič a po něm centrální žilní katetr. Tento centrální žilní vstup je kvalitní a snadno se ošetřuje, nicméně nabodnutí vena subclavia není zcela snadné a je u něj vyšší riziko pneumothoraxu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů