Divertikulitida, přesněji řečeno divertikulitida tračníku, je zánětlivé onemocnění tlustého střeva vznikající na podkladě střevních výchlipek, tzv. divertiklů. Mnohočetný výskyt těchto divertiklů ve střevě označujeme jako divertikulózu a je jí věnován vlastní text.

 

Příčiny: Divertikulóza tračníku nemá obvykle žádné příznaky, nebo způsobuje neurčité trávicí obtíže. Divertikulitida je její komplikací, která vzniká při bakteriální infekci některého divertiklu. Přesný důvod infekce divertiklu nemusí být jasný, jindy vzniká na podkladě nahromadění stolice v divertiklu a následným napadením střevní stěny bakteriemi za vzniku akutního střevního zánětu.

Schematické znázornění divertiklů oblasti sigmatu

 

Projevy: Divertikulitida je spojena s výraznými bolestmi břicha a zvýšenou teplotou. Divertikly vznikají nejčastěji v konečné části tlustého střeva zvaném colon sigmoideum (sigma - esovitý tračník), které je lokalizováno v levém podbřišku a z toho důvodu se i bolest břicha při divertikulitidě objevuje nejčastěji v této oblasti. Při pohmatu bývá břicho v místě zánětu ztvrdlé. Ze zánětu může vzniknout absces naplněný hnisem a zánětlivé střevní píštěle, při hojení procesu může vzniknout zúžení střeva. Nejzávažnější komplikací je prasknutí výchlipky a protržení střeva následované vylitím střevního obsahu do dutiny břišní. Následuje smrtelně nebezpečný zánět pobřišnice.

 

Diagnostika: Divertikly lze prokázat zobrazovací metodou, kdy se střevo naplní kontrastní látkou a pak se jeho dutina znázorní (tzv. irigografie). Vhodné je i kolonoskopické vyšetření, kdy se do střeva konečníkem zavede hadice s optikou, která znázorní dutinu střeva na obrazovce. Divertikulitida a řada jejích komplikací může být prokázána pomocí ultrazvuku nebo CT vyšetření břicha (zánětlivé změny střeva, přítomnost abscesů apod.), nicméně prvním vyšetřením při bolesti břicha je obvykle rentgen.

 

Léčba: Záleží na závažnosti stavu a tíži příznaků. Základem terapie je různě přísná dieta, antibiotika, hydratace a případně antipyretika a léky proti bolesti. Pokud se divertikulitida často opakuje, pokud se při konzervativní terapii nelepší, či pokud jsou přítomny další komplikace (např. protržení střeva, nehojící se střevní píštěle), je základem léčby chirurgický zákrok. Operační řešení má za cíl odstranit zanícenou tkáň a ideálně i celý úsek střeva postižený divertikulózou. Jedná-li se o operaci akutní v terénu infekčního zánětu, může být operace spojena s nutností dočasného vytvoření kolostomie.

 

Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů