Disekce aorty je smrtelně nebezpečný stav, při kterém dochází k natržení stěny této tepny zevnitř. Tento stav je noční můrou internistů, protože je obtížně určit správnou diagnózu a úmrtnost na disekci aorty je velmi vysoká.

 

Příčiny: V některých případech nemusí být příčina disekce zřejmá. Poměrně často hraje roli výrazně zvýšený krevní tlak, který způsobí nadměrné namáhání stěny aorty, riziko je vyšší u lidí s oslabenou stěnou cév, jako jsou nemocní s poruchami pojiva (Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom). Velmi vzácně může být příčinou vaskulitida, která napadne aortu, pokročilé stádium syfilis postihující aortu.

 

Projevy: K čemu vlastně dojde? V určitém místě hrudní aorty se natrhne zevnitř její stěna a krev nateče dovnitř stěny. To je obvykle doprovázeno bolestí na hrudi, která může někdy postupně cestovat směrem do břicha a-nebo do zad. Proud krve si vnitřkem stěny razí cestu buď směrem k srdci nebo od srdce. Dobře pochopit to lze z obrázku níže. Nakonec se krev může probourat zpět do aorty (což je lepší varianta) nebo do některé okolní tělesné dutiny (horší varianta způsobující rychlé vnitřní vykrvácení). Zcela smrtící variantou je situace, když se krev probourá do osrdečníku (vak kolem srdce), čímž zvenčí stlačí srdeční sval za vzniku tamponády srdeční se zástavou oběhu.

Dalším problémem je, že krev razící si cestu může utlačit tepny odstupující z aorty a způsobit jejich akutní uzávěr s dramatickými projevy (akutní uzávěry tepen končetin mohou způsobit jejich nedokrvení a ohrozit život končetin, akutní uzávěr tepen ledvin může způsobit jejich akutní selhání, uzávěr tepen zásobujících mozek může vyvolat akutní ischemickou mozkovou mrtvici, uzávěr věnčitých srdečních tepen může způsobit akutní infarkt myokardu). Pokud se disekce šíří k srdci, může poškodit aortální chlopeň oddělující aortu od levé komory a způsobit její nedomykavost. Tato náhle vzniklá chlopenní vada může způsobit akutní selhání srdce.

Princip vzniku disekce - krevní proud (červeně) kromě správného toku vstupuje i do stěny aorty a vytváří si novou dutinu

 

Diagnostika: Určit diagnózu na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření je obtížné. Silná bolest na hrudi je vždy podezřelá, obzvláště pokud je spojená s příznaky uzávěru některé z výše zmíněných tepen – časté je zejména vymizení pulsu na některé z končetin. Ideální vyšetření k určení správné diagnózy je CT angiografie aorty, která přesně ukáže rozsah a typ disekce. Velmi přesná je v diagnostice disekce echokardiografie. V krevních náběrech najdeme zvýšené D-dimery, ty však neodliší disekci od mnohdy podobně vypadající plicní embolie.

 

Léčba: Záleží na přesném typu disekce. Nebudu zabíhat do podrobností. Stačí vědět, že některé typy se léčí spíše konzervativně za použití léků (zejména antihypertenziva ke snížení vysokého krevního tlaku), jiné typy se řeší chirurgicky. Chirurgické řešení znamená buď „jen“ operaci aorty, nebo operaci aorty s operací postižené aortální chlopně. Zákroky jsou obtížné, mnohdy rozsáhlé a komplikované a je u nich nezanedbatelná úmrtnost. Řada pacientů má po disekci i při zcela včasné diagnostice a úspěšné terapii vážné doživotní následky.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů