Nedomykavost aortální chlopně patří mezi časté chlopenní vady srdce. Odborně se tento stav nazývá jako aortální insuficience a postižena je aortální chlopeň oddělující levou komoru od aorty. Aortální chlopeň se uzavírá během uvolnění srdečního svalu (diastoly), kdy je krev nasávána z levé síně do levé komory. Správně uzavřená aortální chlopeň brání zpětnému toku z aorty do levé komory. Nedomykavá chlopeň se úplně nedovře, a proto se část krve vrací do levé komory, která je přetěžována.

 

Příčiny: Nedomykavost aortální chlopně může být vrozená, nebo častěji získaná. Z vyvolávajících příčin získané insuficience můžeme jmenovat infekční endokarditidu, poruchy vaziva (např. Marfanův a Ehlers-Danlosův syndrom) a disekci aorty zasahující až do oblasti aortální chlopně. Historicky bylo chlopenní poškození se vznikem nedomykavosti spojeno se syfilitickým postižením aorty a s revmatickou horečkou, od doby užívání antibiotik však frekvence těchto onemocnění dramaticky klesla.

 

Projevy: Nedomykavost aortální chlopně se relativně dlouho neprojevuje a příznaky vznikají poměrně nenápadně. Pacienti trpící touto chorobou bývají unavení, nevýkonní a postupně se u nich objevuje zhoršující se námahová dušnost (důležitý příznak srdečního selhávání) a bolesti na hrudi.

 

Diagnostika: U pacienta můžeme nejprve zjistit výše zmíněné klinické projevy, nebo je nedomykavost aortální chlopně zjištěna náhodně. Způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.

 

Léčba: U některých pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretika). Většinou jsou nemocní nicméně indikováni ke kardiochirurgickému řešení s implantací chlopenní náhrady.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů